Στατική ΙΙ-2ο εξαμηνιαίο θέμα (ακαδ. έτος 2015-2016)