Ερευνητικα Προγραμματα

Φορέας: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος 2000 - Φεβρουάριος 2003.
Φορέας: Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε. Διάρκεια προγράμματος Ιανουάριος 2005-Δεκέμβριος 2005
Φορέας: Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε. Διάρκεια προγράμματος Ιούνιος 2006-Δεκέμβριος 2006
Φορέας: ΟΣΚ Α.Ε.Διάρκεια προγράμματος: Δεκέβριος 2004 – Μάιος 2005Επιστημονικώς υπεύθυνος Φ. Περδικάρης, Αναπληρωτής Επιστημονικώς υπεύθυνος Ε. ΜυστακίδηςΠροϋπολογισμός 59.500 €
Φορέας: ΟΣΚ Α.Ε.Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος 2005 – Μάιος 2006Επιστημονικώς υπεύθυνος Φ. Περδικάρης, Αναπληρωτής Επιστημονικώς υπεύθυνος Ε. ΜυστακίδηςΠροϋπολογισμός 79.900 €
Φορέας: ΟΣΚ Α.Ε.Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος 2005 – Μάιος 2006Επιστημονικώς υπεύθυνος Φ. Περδικάρης, Αναπληρωτής Επιστημονικώς υπεύθυνος Ε. ΜυστακίδηςΠροϋπολογισμός 134.300 €
Φορέας: ΟΣΚ Α.Ε.Διάρκεια προγράμματος: Ιούνιος 2007 – Δεκέμβριος 2009Επιστημονικώς υπεύθυνος Φ. Περδικάρης, Αναπληρωτής Επιστημονικώς υπεύθυνος Ε. ΜυστακίδηςΠροϋπολογισμός 66.000 €

Home RESEARCH PROGRAMS