Στατική ΙΙ-2ο εξαμηνιαίο θέμα (ακαδ. έτος 2017-2018)