Στατική Ι - Εξαμηνιαίο Θέμα (ακαδ. έτος 2018-2019)