Στατική ΙI - Δεδομένα θέματος (ακαδ. έτος 2019-2020)