Άσκηση-Στατική ΙΙ (Υπολογισμός μετακινήσεων. Μέθοδος δυνάμεων)