Πεπερασμενα Στοιχεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

To μάθημα διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές της δομοστατικής κατεύθυνσης. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

Η μελέτη όλων των βασικών εννοιών της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Μελετώνται αρχικά διάφορες διατυπώσεις της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Στη συνέχεια διδάσκονται τα ραβδωτά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επίπεδης, τρισδιάστατης και αξονοσυμμετρικής ελαστικότητας, για να ακολουθήσει η μελέτη των ισοπαραμετρικών στοιχείων αυτών των τύπων. Τέλος η διδασκαλία του μαθήματος ολοκληρώνεται με τον προγραματισμό της μεθόδου σε Η/Υ.
Αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μέθοδο των πεπεραμένων στοιχείων και η κατανόηση των βασικών αρχών του προγραμματισμού της. Για την επιτυχή εξέταση στο μάθημα απαιτείται η υποχρεωτική εκπόνηση εξαμηνιαίου θέματος.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

  • Τεχνική Μηχανική ΙΙ
  • Στατική Ι
  • Στατική ΙΙ
  • Στατική ΙΙΙ

Διαβάστηκε 2680 φορές
Home Μαθηματα ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ