Προχωρημενη αναλυση κατασκευων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

To μάθημα διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη μηχανική και προσομοίωση συστημάτων». Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

  • Εισαγωγή στη μη γραμμική ανάλυση. Επιπτώσεις της μη γραμμικής ανάλυσης. Τύποι μη γραμμικής ανάλυσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπολογιστικά προσομοιώματα για εφαρμογή μη γραμμικής ανάλυσης. Εντοπισμός των αιτίων της μη γραμμικότητας.
  • Γεωμετρικώς μη γραμμικά προβλήματα. Κατηγορίες γεωμετρικά μη γραμμικών προβλημάτων. Στοιχεία μη γραμμικής μηχανικής του συνεχούς μέσου. Η διακριτοποιημένη μορφή των εξισώσεων ισορροπίας. Ανάλυση ευστάθειας.
  • Μέθοδοι επίλυσης. Ορισμοί. Επαυξητικές μέθοδοι. Επαναληπτικές μέθοδοι Newton-Raphson. Κριτήρια σύγκλισης. Παράμετροι ελέγχου της προόδου της επίλυσης. Τερματισμός της ανάλυσης. Επαύξηση των φορτίων. Περιορισμένες μέθοδοι επίλυσης.
  • Παραδείγματα εφαρμογής των μεθόδων μη γραμμικής ανάλυσης.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑ

1. Η εκπόνηση του εξαμηνιαίου θέματος υποχρεωτική και αποτελεί το μοναδικό τρόπο επιτυχούς εξέτασης του μαθήματος.

2. Η παράδοση του θέματος γίνεται ταυτόχρονα με προφορική εξέταση του φοιτητή στο σύνολο της ύλης του μαθήματος.

3. Διορθώσεις των θεμάτων γίνονται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Κάθε Τετάρτη 18:00-19:00

Κάθε Πέμπτη 15:00-17:00

4. Τα θέματα πρέπει να παραδοθούν σε κόλλες καρέ καλής ποιότητας, διαστάσεων Α4 και πρέπει να είναι καθαρογραμμένα και ευανάγνωστα.

5. Τα θέματα επιστρέφονται στους φοιτητές μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Διαβάστηκε 2673 φορές
Home Μαθηματα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ