Τεχνική Μηχανική Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Tο μάθημα διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών και είναι υποχρεωτικό. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

 1. Εισαγωγή. Αρχές της Μηχανικής.
 2. Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού.
 3. Σύνθεση δυνάμεων και ροπών στο επίπεδο και στον χώρο.
 4. Στερεοστατικές εξισώσεις ισορροπίας.
 5. Είδη φορτίσεων. Επίπεδοι στερεοί σχηματισμοί, στηρίξεις (άρθρωση, κύλιση, πάκτωση), υπολογισμός αντιδράσεων.
 6. Νόμοι μόρφωσης σύνθετων ισοστατικών φορέων στο επίπεδο. Δοκοί Gerber. Τριαρθρωτά τόξα.
 7. Ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς στο επίπεδο. Μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού. Ισορροπία κόμβων.
 8. Ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς στο επίπεδο. Τομές Ritter, Μέθοδος Henneberg. Σύνθετοι ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς.
 9. Ολόσωμοι φορείς. Εσωτερικές δυνάμεις δοκών. Διαγράμματα Μ, Q, N.
 10. Iσοστατικά πλαίσια (διαγράμματα M, Q, N).
 11. Καμπύλες δοκοί και τόξα.
 12. Υπολογισμός κέντρων βάρους επιφανειών. Εύκαμπτοι  φορείς (καλώδια, σχοινιά, αλυσοειδής).
 13. Έργο και ενέργεια. Αρχή Δυνατών Έργων.
 14. Ευστάθεια. Τριβή και εφαρμογές.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 • Φυσική Ι
 • Μαθηματικά Ι

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Εφαρμογή των Αρχών της Μηχανικής για τον υπολογισμό φορέων στο επίπεδο και στον χώρο.
 • Υπολογισμός των τάσεων των ράβδων ισοστατικών δικτυωτών φορέων. 
 • Υπολογισμός των διαγραμμάτων Μ,Q,N ολόσωμων ισοστατικών φορέων.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για την Μηχανική του Παραμορφωσίμου Στερεού και την Αντοχή των Υλικών.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολογείται το κατά πόσο ο εξεταζόμενος: 

 • Έχει την ικανότητα να αναλύσει έναν ισοστατικό (απλό και σύνθετο) φορέα και να υπολογίζει τα διαγράμματα Μ,Q,N και τις τάσεις των ράβδων δικτυωμάτων.
 • Έχει τη δεξιότητα να υπολογίζει το κέντρο βάρους σύνθετων επιφανειών.

 

 

Διαβάστηκε 1932 φορές
Home Μαθηματα ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι