Δημοσιευσεις

1. Ε.S. Mistakidis G. De Matteis and A. Formisano, LYM shear panels as an alternative for the seismic upgrading of concrete structures, Advances in Engineering Software,…
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2. E.S. Mistakidis, K. Georgiadi-Stefanidis and D. Pantousa, Modelling of the behaviour of hooked steel fibres in fibre-reinforced high-strength concrete, in Proceedings…
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2. E.S. Mistakidis, K. Georgiadi-Stefanidis and D. Pantousa, Modelling of the behaviour of hooked steel fibres in fibre-reinforced high-strength concrete, in Proceedings…

Home Δημοσιευσεις