Δρ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ

mistakidisΔρ. Πολιτικός Μηχανικός
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
38334 Βόλος
Ελλάδα
Τηλ. +302421074181
Fax. +302421074124
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Area: Engineering & Technology research
Field: Civil & structural engineering
Subfield: Civil & structural engineering
Keywords: steel structures, composite structures, fibre reinforced concrete, seismic strengthening

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διεύθυνση:
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 38334 Βόλος,Ελλάδα
TEX ++30/4210/74171
FAX ++30/4210/74124
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Σπουδες

 

Σεπτ. 1982-Οκτ. 1987: Φοιτητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Απονομή τιμητικών επαίνων από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  (Ι.Κ.Υ.) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1982-83, 1984-85, 1985-86.
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Παραμετρική μελέτη ειδικών φορέων με τη βοήθεια μεθόδων του κυρτού προγραμματισμού” στο Εργαστήριο Σιδηρών Κατασκευών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και βαθμολόγηση της με 10 “Άριστα”.

Οκτώβριος 1987: Ορκωμοσία ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Γενική βαθμολογία διπλώματος 9 “Άριστα”. Απαγγελία του όρκου ως έχων την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των τελειοφοίτων όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

Από τον Σεπτέμβριο 1989: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ιούνιος 1992:Aναγόρευση σε Διδάκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θέμα διατριβής “Θεωρητική και αριθμητική μελέτη φορέων με μη μονότονους συνοριακούς νόμους και νόμους υλικού. Αλγόριθμοι και εφαρμογές”.

Ιούν. 1992–Αύγ. 1998: Ερευνητική δραστηριότητα στο Εργαστήριο Σιδηρών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Από Ιούνιο 1992: Επαγγελματική δραστηριότητα, εκπόνηση στατικών μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Σεπτ. 1994 – Μάιος 2000: Διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βάσει του Π.Δ. 407/1980.

Μάιος 2000 – Ιανουάριος 2004: Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Φεβ. 2004 – Αύγουστος 2005: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σεπτ. 2005 – Δεκέμβριος 2011: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ιανουάριος 2012-σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

2.1  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


2.1.1 Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων
Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

 • Τεχνική Μηχανική Ι     (1994-2000)
 • Τεχνική Μηχανική ΙΙ     (1995-96)
 • Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ     (1995-96)
 • Στατική Ι     (1995-σήμερα, με εξαίρεση τα  εαρινά εξάμηνα των ακ.ετών   2007- 2008 και 2009-2010 )
 • Στατική ΙΙ    (1996-σήμερα, με εξαίρεση τα χειμερινά εξάμηνα των ακ. ετών   2008-2009, 20010-2011)
 • Στατική ΙΙΙ    (1996-2004)

2.1.2 Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

 • Από το 1992 μέχρι το 1998 επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο Εργαστήριο Σιδηρών Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε θέματα σχετικά με σύγχρονες αριθμητικές μεθόδους υπολογισμού μεταλλικών κατασκευών.
 • Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τις διπλωματικές εργασίες προέκυψαν οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά IV-32, IV-33, IV -39, IV -40 και οι δημοσιεύσεις σε συνέδρια VII-10, VII -12, VII -19, VII -21, VII-22 και σε εθνικά συνέδρια VIΙI-19, VIΙI-20, VIΙI-21, VIΙI-22 και VIΙI-23  (βλ. παράγραφο 4).

2.2    ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


2.2.1 Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων
Διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.:

 • Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών εαρινό εξάμηνο 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, χειμερινό εξάμηνο 2010-2011

2.2.2 Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης
Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών, στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. Οι μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ισοδύναμο φοίτησης ενός εξαμήνου).

 • Γεωργιάδη-Στεφανίδη Κυριακή και Δάφνη Παντούσα

Προσομοίωση της δοκιμής εξόλκευσης ινών με αγκιστροειδή άκρα από μήτρα σκυροδέματος υψηλής αντοχής.
(περίοδος εκπόνησης Οκτώβριος 2005-Σεπτέμβριος 2006)

 • Κωνσταντίνος Τζάρος

Αριθμητική προσομοίωση πειραμάτων κάμψης σύμμικτων πλακών με χρήση αλγορίθμων μη λείας και μη κυρτής βελτιστοποίησης.
(περίοδος εκπόνησης Οκτώβριος 2008-Σεπτέμβριος 2009)


2.2.3 Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές.
Επίβλεψη των παρακάτω διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Πολ. Μηχανικών του Π.Θ.:

 • Κωνσταντίνος Τζάρος

Μονόπλευρος λυγισμός δοκών γεωμετρικά τέλειων και ατελών δοκών (ολοκληρώθηκε Απρίλιος 2011)

 • Κυριακή Γεωργιάδη-Στεφανίδη

Έναρξη: 18/5/2007
Αριθμητική προσομοίωση συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυροδέματος

 • Δάφνη Παντούσα

Έναρξη: 16/7/2009
Συμπεριφορά Κατασκευών σε εκδήλωση πυρκαγιάς μετά από σεισμικά γεγονότα.
Η διατριβή έχει ενταχθεί στα προσφάτως ανακοινωθέντα προγράμματα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ».

Συμμετοχή στις εξεταστικές επιτροπές των παρακάτω διδακτορικών διατριβών:

 • Γρηγόρης Μανούκας

Στατική υπερωθητική ανάλυση βασισμένη σε ενεργειακά ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα - εφαρμογή σε επίπεδα και χωρικά συστήματα υπό μονοαξονική και διαξονική σεισμική διέγερση
Επιβλέπων: Καθ. Ιωάννης Αβραμίδης, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.    

 • Βασίλης Τσιγγέλης

Συγκριτική αξιολόγηση απλοποιημένων μεθόδων ανελαστικής ανάλυσης κατασκευών υπό σεισμική φόρτιση με έμφαση στη συστηματική διατύπωση και βελτίωση της Φασματικής Υπερωθητικής Ανάλυσης
Επιβλέπων: Καθ. Ιωάννης Αβραμίδης, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.    

 • Φώτιος Γραβαλάς

Συμβολή στη μελέτη των χαρακτηριστικών της μηχανικής συμπεριφοράς εφαδράνων σεισμικής μόνωσης και διερεύνηση της επιρροής τους στην απόκριση σεισμικά μονωμένων κατασκευών.
Επιβλέπουσα: Καθ. Ευθυμία Μητσοπούλου, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.

 • Ιωάννης Μοσχονάς

Ανάλυση σεισμικής τρωτότητας γεφωρών από σκυρόδεμα.
Επιβλέπων: Καθ. Ανδρέας Κάππος, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.    

 • Γρηγόριος Πενέλης

Αναλυτική μελέτη της ανελαστικής σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων Ο/Σ με μη-κανονική κάτοψη.
Επιβλέπων: Καθ. Ανδρέας Κάππος Τμήμα Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.


2.3    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. Διερεύνηση του προγραμματισμού, των προδιαγραφών και προμελέτη των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. στον ευρύτερο χώρο της πλατείας Χημείου.
    Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
    Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κ. Δεμίρης, Α. Κωτσιόπουλος, Καθηγητές Α.Π.Θ.
    Διάρκεια προγράμματος: Μάιος 1990 - Μάιος 1993.
2. ΠΕΝΕΔ 89ΕΔ 432,  Ανάλυση και σχεδιασμός των οριακών ιδιοτήτων σύνθετων υλικών.
    Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
    Επιστημονικός υπεύθυνος: Π.Δ. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
    Διάρκεια προγράμματος: Σεπτέμβριος 1991 - Απρίλιος 1994.
3. ΠΕΝΕΔ 91 ΕΔ 752, Σχεδιασμός νευρωνικού δικτύου για την ανάλυση και διαμόρφωση σύνθετων υλικών ενισχυμένων με ίνες βελτιωμένων μηχανικών ιδιοτήτων.
    Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
    Επιστημονικός υπεύθυνος: Π.Δ. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
    Διάρκεια προγράμματος: Μάιος 1994 - Απρίλιος 1996.
4. ΠΕΝΕΔ 95 ΕΔ 1363, Συνδέσεις μεταλλικών κοιλοδοκών, ανάπτυξη λογισμικού στατικού και δυναμικού υπολογισμού, σχεδίαση και κατασκευή.
    Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
    Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Θωμόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
    Διάρκεια προγράμματος: Ιούνιος 1996 - Μάιος 1998.
5. Solving combinatorial optimization problems in parallel (EU reference: Contract CHRX-CT94-0640).
    Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση
    Επιστημονικός υπεύθυνος: A. Ferreira, Καθηγητής, Ecole Normale
    Superieure de Lyon.  
    Διάρκεια προγράμματος:  Δεκέμβριος 1994 - Νοέμβριος 1996.
6. Saddle supported pipelines during seismic events: computation techniques to prevent environmental pollution.
    Φορέας: ΝΑΤΟ, Scientific and environmental affairs division
    Επιστ. υπεύθυνοι: Χ. Μπανιωτόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
    C. Borri, Καθηγητής τμ. Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας.  
    Διάρκεια προγράμματος: Σεπτέμβριος 1995 - Αύγουστος 1998.
7. COST - C1: Semirigid connections in Civil Engineering Structures (κοινή ευρωπαϊκή ερευνητική δράση).
a) Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας “Χαλύβδινοι και σύμμικτοι φορείς” (1993-1999)
b) Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας “Σεισμοί” (1994-1999)
c) Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας “Αριθμητική προσομοίωση” (1993-1999)
d) Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας “Βάσεις δεδομένων” (1994-1999)
    Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση
    Επιστ. υπεύθυνος: C. Colson, Καθ. τμ. Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο
    Στρασβούργου.
    Διάρκεια προγράμματος: 1993 – 1999
8. COST – C12: Improvement of buildings structural quality by new technologies (κοινή ευρωπαϊκή ερευνητική δράση).
    Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας “Exeptional actions on structures”
    European community    
    Διάρκεια προγράμματος: 2001 - 2004
9. Advanced thermomechanical modelling of engineering and biomechanical materials and joints using nonsmooth and nonconvex computational mechanics. Greek-Hungarian Scientific Cooperation 2003-2006.
10. Εφαρμογής θεωριών αυτομάτου ελέγχου σε δομικές κατασκευές (ενταγμένο στο πρόγραμμα  ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΕΠΕΑΕΚ) 2004-2006
11. Διενέργεια 1ης Φάσης ερευνητικού προγράμματος για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων που κατασκευάσθηκαν χωρίς αντισεισμικό κανονισμό στο Νομό Φθιώτιδας.
    Φορέας: ΟΣΚ Α.Ε.
    Διάρκεια προγράμματος: Δεκέβριος 2004 – Μάιος 2005
    Επιστημονικώς υπεύθυνος Φ. Περδικάρης,
    Αναπληρωτής Επιστημονικώς υπεύθυνος Ε. Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 59.500 €
12. Διενέργεια 1ης Φάσης ερευνητικού προγράμματος για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων που κατασκευάσθηκαν χωρίς αντισεισμικό κανονισμό στους Νομούς Μαγνησίας και Καρδίτσας.
    Φορέας: ΟΣΚ Α.Ε.
    Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος 2005 – Μάιος 2006
    Επιστημονικώς υπεύθυνος Φ. Περδικάρης,
    Αναπληρωτής Επιστημονικώς υπεύθυνος Ε. Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 79.900 €
13. Διενέργεια 1ης Φάσης ερευνητικού προγράμματος για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων που κατασκευάσθηκαν χωρίς αντισεισμικό κανονισμό στους Νομούς Λαρίσης – Τρικάλων - Άρτας.
    Φορέας: ΟΣΚ Α.Ε.
    Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος 2005 – Μάιος 2006
    Επιστημονικώς υπεύθυνος Φ. Περδικάρης,
    Αναπληρωτής Επιστημονικώς υπεύθυνος Ε. Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 134.300 €
14. Διενέργεια 1ης Φάσης ερευνητικού προγράμματος για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων που κατασκευάσθηκαν χωρίς αντισεισμικό κανονισμό στους Νομούς Ευρυτανίας Θεσπρωτίας και Πρεβέζης.
    Φορέας: ΟΣΚ Α.Ε.
    Διάρκεια προγράμματος: Ιούνιος 2007 – Δεκέμβριος 2009
    Επιστημονικώς υπεύθυνος Φ. Περδικάρης,
    Αναπληρωτής Επιστημονικώς υπεύθυνος Ε. Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 66.000 €
15. COST – C26: Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events (κοινή ευρωπαϊκή ερευνητική δράση).
    Φορέας: Ευρωπαϊκή Ένωση
    Διάρκεια προγράμματος: 2006 - 2010
    Chairman: F. Mazzolani, University of Naples, Italy
    Vice-Chairman: E. Μυστακίδης
16. Διερεύνηση τρόπων αντισεισμικής ενίσχυσης του κτιρίου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
    Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
    Διάρκεια προγράμματος: Σεπτέμβριος 2009 – Ιούνιος 2010
    Επιστημονικώς υπεύθυνος Ι. Αβραμίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)  
17. Πειραματικός έλεγχος αντοχής και πιστοποίηση βάσης φωτοβολταϊκών στοιχείων G2.
    Φορέας: EXEL Group
    Διάρκεια προγράμματος: Μάιος - Ιούνιος 2010
    Επιστημονικώς υπεύθυνος A. Μιχαηλίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)  
18. Πειραματικός και υπολογιστικός έλεγχος αντοχής προς πιστοποίηση βάσης φωτοβολταϊκών στοιχείων.
    Φορέας: ΠΤΟΛΕΜΕΟ Α.Ε.
    Διάρκεια προγράμματος: Ιούνιος – Αύγουστος 2010
    Επιστημονικώς υπεύθυνος A. Μιχαηλίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)  
19. Ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με πιλοτή μέσω μεταλλικών διατάξεων υψηλής απόσβεσης.
    Διάρκεια προγράμματος: Μάρτιος 2009 – Μάρτιος 2010
    Επιστημονικώς υπεύθυνος Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)  
    Προϋπολογισμός 36.900 €


2.4    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Επιστημονικώς υπεύθυνος των παρακάτω ερευνητικών προγραμμάτων:
1. Διερεύνηση της στατικής επάρκειας του χωροδικτυώματος στέγασης του κρατικού Αερολιμένα Κερκύρας.
    Φορέας: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
    Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος 2000 - Φεβρουάριος 2003.
    Προϋπολογισμός 156.279,25 €
2. Μέθοδοι εκτίμησης της αντοχής σε σεισμική δράση υφισταμένων κτιρίων και γεφυρών από Ο/Σ. - Βελτίωση σεισμικής συμπεριφοράς μέσω τεχνικών επεμβάσεων.
    Φορέας: ΟΑΣΠ
    Διάρκεια προγράμματος: Δεκέμβριος 2000 - Δεκέμβριος 2001.
    Προϋπολογισμός 37.305,54 €
3. Μέθοδοι βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς μεταλλικών κατασκευών (Υποτροφία του φοιτητή Σ. Τσιόγκα).
    Φορέας: Επιτροπή Ερευνών Π.Θ.
    Διάρκεια προγράμματος: Ιανουάριος 2002 - Δεκέμβριος 2002.
    Προϋπολογισμός 2.934,70 €
4. Ανάπτυξη, πιλοτική παραγωγή και δοκιμαστική εφαρμογή νέας γενιάς σύνθετων υλικών με βάση το τσιμέντο για την βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών.
    Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΑΝ)
    Διάρκεια προγράμματος Ιούλιος 2003-Ιούνιος 2006
    Επιστημονικώς υπεύθυνος: Ευριπίδης Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 1.642.760 €
5. Προσδιορισμος φορτιων σχεδιασμου συμμικτων πλακων με κυματοειδη χαλυβδοφυλλα.
    Φορέας: Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.
    Διάρκεια προγράμματος Ιανουάριος 2005-Δεκέμβριος 2005
    Επιστημονικώς υπεύθυνος: Ευριπίδης Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 125.000 €
6. Πειραματικη και αριθμητικη τεκμηριωση μηχανικων αντοχων μεταλλικου μαδεριου σκαλωσιας.
    Φορέας: Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.
    Διάρκεια προγράμματος Ιούνιος 2006-Δεκέμβριος 2006
    Επιστημονικώς υπεύθυνος: Ευριπίδης Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 22.000 €
7. Διερεύνηση της αντισεισμικής ικανότητας του συγκροτήματος κτιρίων της Νομαρχίας Μαγνησίας και προτάσεις μέτρων ενίσχυσής τους.
    Φορέας: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
    Διάρκεια προγράμματος Ιανουάριος 2007-Ιούλιος 2010
    Επιστημονικώς υπεύθυνος: Ευριπίδης Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 31.500 €
8. Συμπεριφορά Κατασκευών σε εκδήλωση πυρκαγιάς μετά από σεισμικά γεγονότα (ενταγμένο στις δράσεις «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ».
    Φορέας: ΥΠΕΠΘ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
    Διάρκεια προγράμματος Σεπτέμβριος 2010-Αύγουστος 2013
    Επιστημονικώς υπεύθυνος: Ευριπίδης Μυστακίδης
    Προϋπολογισμός 45.000 €

2.5    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Από τον Σεπτέμβριο 1996 έως Μάιο 2000, συνεργασία με την Ελβετική εταιρεία λογισμικού Πολιτικού Μηχανικού CUBUS AG για την ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών κατασκευών με τις παρακάτω προδιαγραφές.

 • Ανάλυση μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα-3.
 • Διαστασιολόγηση μελών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα-3.
 • Υπολογισμός συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα-3.
 • Αντισεισμικός και ικανοτικός σχεδιασμός μεταλλικών σύμφωνα με τον ΝΕΑΚ και τον Ευρωκώδικα 8.

2.6    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συμμετοχή, με παρουσίαση εργασιών, στα παρακάτω εθνικά συνέδρια:

 • 1ο Εθνικό συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής, Σεπτέμβριος 1992, Αθήνα
 • 2ο Εθνικό Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής, Ιούλιος 1996, Χανιά.
 • 1o Εθνικό Συνέδριο Σύνθετων Υλικών και Κατασκευών, Ιούλιος 1997, Ξάνθη.
 • 5ο Εθνικό Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Αύγουστος 1998,Ιωάννινα
 • 3ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Οκτώβριος 1998, Θεσσαλονίκη
 • 3ο Εθνικό Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής, Ιούνιος 1999, Βόλος.
 • 6ο Εθνικό Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ιούλιος 2001, Θεσσαλονίκη
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2001.
 • 4ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Μάιος 2002, Πάτρα
 • 4ο Εθνικό Συνέδριο Υπολογιστικής Μηχανικής, Ιούνιος 2002, Πάτρα.
 • 7ο Εθνικό Συνέδριο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Ιούνιος 2004, Χανιά
 • 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 2005.
 • 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 2006.
 • 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5–7 Νοεμβρίου, 2008.
 • 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2008.

2.7    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συμμετοχή, με παρουσίαση εργασιών, στα παρακάτω διεθνή συνέδρια:

 • Contact mechanics International Conference, Οκτώβριος 1992, Λοζάννη, Ελβετία.
 • 1st International conference on contact mechanics ’93, Ιούλιος 1993, Σαουθάμπτον, Μ. Βρετανία
 • 2nd Contact Mechanics International Symposium, Σεπτέμβριος 1994, Μασσαλία, Γαλλία.
 • 2nd International Conference on Computational Structures Technology, Σεπτέμβριος 1994, Αθήνα
 • 8th International Conference on Advanced Structural Fiber Composites, June 1994, Φλωρεντία, Ιταλία.
 • 1ο Ευρωπαϊκό συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Μάιος 1995, Αθήνα.
 • Dynamics, Repairs & Restoration of historical buildings, Μάιος 1995, Χανιά
 • Contact Mechanics II - Computational Techniques, Ιούνιος 1995, Φερράρα, Ιταλία
 • Int. Conf. on Complementarity Problems '95, Νοέμβριος 1995, Βαλτιμόρη, ΗΠΑ.
 • 2nd International Conference on Tribology, Ιούνιος 1996, Θεσσαλονίκη.
 • 2nd European Conference on Numerical Methods in Engineering, Παρίσι, Σεπτέμβριος 1996.
 • 4th Conference on Computational Structures Technology, Εδιμβούργο, Αύγουστος 1998.
 • COST- C1 Conference on Semirigid Behaviour in Civil Engineering Structures, Λιέγη, Σεπτέμβριος 1998.
 • 2ο Ευρωπαϊκό συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Πράγα, Μάιος 1999.
 • NATO workshop on the Paramount role of Connections in Civil Engineering Structures, Ουρανούπολη, Μάιος 2000
 • IASS - IACM 2000 Conference, Χανιά, Ιούνιος 2000
 • ECCM-2001International Conference, Κρακοβία, Πολωνία, Ιούνιος 2001.
 • COST- C12 Conference, Λισσαβόνα, Απρίλιος 2002
 • International Conference on Nonsmooth/Nonconvex mechanics, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2002.
 • 6th International Conference on Computational Structures Technology, 4-6 September 2002, Πράγα, Τσεχία
 • 3ο Ευρωπαϊκό συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Κοϊμπρα, Πορτογαλία, Σεπτέμβριος 2002.
 • STESSA 2003: Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Νάπολη, Ιούνιος 2003.
 • 7th International Conference on Computational Structures Technology, September 2004, Λισσαβόνα, Πορτογαλία
 • 5th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Limassol, June 2005.
 • 8th International Conference on Computational Structures Technology, Las Palmas de Gran Canaria, Spain.
 • 2nd  International Conference on Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering (in Memoriam of Professor P.D. Panagiotopoulos), Thessaloniki, July 2006.
 • Workshop on Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events, Prague, 2007.
 • 5th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL), Graz, 2008.
 • 9th International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 2008.
 • COST-C26 International Conference “Urban habitat constructions under catastrophic events”, Malta, 2008.
 • 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics, Rhodes, 2009
 • 5th Contact Mechanics Symposium, Chania, 2009.
 • 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12 – 14 July, 2010.
 • COST-C26 Final Conference “Urban habitat constructions under catastrophic events”, Naples, 2010.

2.8    ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Unilateral contact problems with nonmonotone friction laws. Kontact Fester Korper, Σεμινάριο της GAMM (Εταιρεία εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής της Γερμανίας), Μάρτιος 1992, Στουτγάρδη, Γερμανία.
2. On the numerical search of substationarity points for nonconvex energy functions in elasticity, 2nd SCOOP meeting, Σεπτέμβριος 1995, Κοπεγχάγη, Δανία.
3. A nonconvex approach for the determination of the capacity curve of steel frames exhibiting softening under seismic conditions, 1st COST-C12 meeting, Prague, April 20-21, 2001.
4. Στρατηγικές ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών, Διημερίδα του ΟΑΣΠ για τη Σεισμική διακινδύνευση των κατασκευών, Αγρίνιο, Φεβρουάριος 2003.
5. Λήψη αποφάσεων μέσω μη γραμμικής στατικής ανάλυσης, Διημερίδα του ΟΑΣΠ για τη Σεισμική διακινδύνευση των κατασκευών, Βόλος, Μάιος 2003.
6. Application of fiber reinforced concrete for seismic strengthening of existing structures, COST C25&C26 Training school, 17-24 May 2009, Thessaloniki.

 

2.9    ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 

Λειτουργικά συστήματα

UNIX: HP-UX, Sun-OS, MS-DOS, Apple Macintosh, VAX-VMS, Prime-OS, Windows

Γλώσσες προγραμματισμού

FORTRAN 77 & 90,  Basic, Lisp

 Ανάπτυξη προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων σε γλώσσα FORTRAN για την επίλυση προβλημάτων της ανάλυσης των κατασκευών με τα εξής χαρακτηριστικά:

Τύποι πεπερασμένων στοιχείων

 • Ραβδωτά δύο και τριών διαστάσεων
 • Τρίγωνα και τετράπλευρα επίπεδης έντασης, επίπεδης παραμόρφωσης και αξονοσυμμετρικά

Μέθοδοι ανάλυσης

 • Μέθοδος μετακινήσεων (κλασική μόρφωση)
 • Μέθοδος δυνάμεων (δυϊκή μόρφωση)

Αλγόριθμοι επίλυσης

 • Γραμμική επίλυση
 • Μη γραμμικές μέθοδοι επίλυσης και ειδικότερα

           o    Total Lagrangian
           o    Updated Lagrangian
           o    Path following
           o    Second order

 • Αλγόριθμος προβλημάτων επαφής-τριβής Coulomb
 • Αλγόριθμος επίλυσης προβλημάτων πλαστικότητας
 • Αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων με μη-μονότονους νόμους:

           o    Υλικού (τάσεων-παραμορφώσεων)
           o    Επαφής και αποκόλλησης
           o    Τριβής

Εμπειρία στη χρήση βιομηχανικών πακέτων πεπερασμένων στοιχείων (MARC-ΜΕΝΤΑΤ) και των μαθηματικών βιβλιοθηκών NAG και HARWELL.
Εκτεταμένη εμπειρία χρήσης πακέτων σχεδιασμού έργων Πολιτικού Μηχανικού (στατικής ανάλυσης, πεπερασμένων στοιχείων, κανονισμών Ο/Σ και χάλυβα).


2.10    ΚΡΙΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • Διενέργεια κριτικών επιστημονικών εργασιών για λογαριασμό των παρακάτω διεθνών επιστημονικών περιοδικών.
 • Solids and Structures
 • Journal of Global Optimization
 • Nonlinear Analysis
 • Applied Mechanics Reviews
 • Computers and Structures
 • Advances in Engineering Software
 • Optimization and Engineering
 • Structural Engineering and Mechanics
 • Soil Dynamics and Earthquake Engineering
 • Construction and Building Materials
 • Earthquake Engineering and Structural Dynamics
 • Engineering Structures
 • Computational Mechanics

 

2.11    ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EDITORIAL BOARD) ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 • The open construction & building technology Journal, Bentham open

2.12    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • International Conference on Nonsmooth/Nonconvex mechanics, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2002 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 6th International Conference on Computational Structures Technology, 4-6 September 2002, Prague, Czech Republic (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 7th International Conference on Computational Structures Technology, 7-9 September 2004, Lisbon, Portugal (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 10th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, 30 August - 2 September 2005, Rome, Italy (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 5o Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών – Ξάνθη, 2005 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 2nd International Conference on Nonsmooth/Nonconvex mechanics, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2006 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 8th International Conference on Computational Structures Technology, 12-15 September 2006, Las Palmas de Gran Canaria, Spain (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 11th International conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Malta, 18-21 September 2007 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 9th International Conference on Computational Structures Technology, 12-15 September 2008, Αthens, Greece (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Aθήνα, 2008 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 6o Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα 2008 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 5th Contact Mechanics International Symposium, Chania, April 28-30, 2009 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 12th International conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Madeira, 1-4 September 2009 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • Urban habitat constructions under catastrophic events, COST-C26 Final Conference, Naples, 16-18 September 2010 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).
 • 7o Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος 2011 (Πρόεδρος του Συνεδρίου, μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής)
 • Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA), Sandiago, Chile, 2012 (Μέλος της International Advisory Committee).
 • 13th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Χανιά, Σεπτέμβριος 2011 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).

2.13    ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 • Μέλος του ΤΕΕ
 • Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ)
 • Μέλος της Εταιρείας Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ). Aπό τον Ιανουάριο του 2010, Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ)
 • Mέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανεμομηχανικής (ιδρυτικό μέλος)

2.14    ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Μέλος επιτροπής ειδικών συμβούλων του Ο.Α.Σ.Π. για τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) σε υφιστάμενα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 • Μέλος Διαρκούς επιστημονικής επιτροπής σχεδιασμού και παρακολούθησης προσεισμικού ελέγχου σχολικών κτιρίων επικρατείας (Ο.Σ.Κ.) 2004-2010.
 • Μέλος της Επιτελικής ομάδας εργασίας για τη στήριξη του προγράμματος ΕΠΑΝΤΥΚ στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας.
 • Μέλος επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
 • Μέλος Επιτροπής Σχεδιασμού Μεθοδολογίας Αποτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας Δημοσίων κτηρίων (ΟΑΣΠ).
 • Εμπειρογνώμονας του EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στα πλαίσια του FP7 (ESF Pool of reviewers, Mάιος 2008- Απρίλιος 2009, Μάιος 2009-Απρίλιος 2010, Μάιος 2010-Απρίλιος 2011, Μάιος 2011- Απρίλιος 2012). Τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.esf.org/pool.
 • Εθνικός εκπρόσωπος στο διεθνή επιστημονικό οργανισμό «COST» (European Cooperation in Science and Technology) και μέλος της ανώτατης σε ιεραρχία επιτροπής «COST Committee of Senior Officials» για το διάστημα Οκτώβριος 2006 – Δεκέμβριος 2010.

2.15    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και όργανα του Πανεπιστημίου.
 • Μέλος της Επιτροπής Δικτύων του Π.Θ. (2000-2001).
 • Υπεύθυνος για την αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του Τμήματος (2001-2002).
 • Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ. (2002-2003).
 • Αναπληρωματικό μέλος του εκπροσώπου της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στη Σύγκλητο (2000-2001).
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ημερίδας με τίτλο «Ο ρολος του πολιτικου μηχανικου στην ελλαδα  - Επαγγελματικες προοπτικες κατω απο τις συγχρονες εξελιξεις» που διεξήχθη στις 28/2/2003 (συνδιοργάνωση Τμήματος Πολ. Μηχανικών Π.Θ. – Τ.Ε.Ε. Μαγνησίας).
 • Μέλος της επιτροπής Κτιριολογικού του Τμήματος (2002-2003).
 • Μέλος της επιτροπής του Π.Θ. για την αξιοποίηση του Μεγάρου Τσικρίκη (2002-2003)
 • Μέλος (από 20/8/2003) και αναπληρωτής Πρόεδρος (από 12/6/2004-σήμερα) του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης της ομάδας μελέτης του νέου κτιρίου Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ.
 • Διοργάνωση της ημερίδας «1η Επιστημονική συνάντηση εργαστηρίων στατικής και δυναμικής ανάλυσης των κατασκευών», Βόλος, 8/10/2010.
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. (από την ίδρυση του Εργαστηρίου έως σήμερα)
 • Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων" του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ., (Σεπτ. 2009 – σήμερα).

2.16    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ανάπτυξη μεθόδων μη κυρτής - μη λείας βελτιστοποίησης και εφαρμογές στην ανάλυση κατασκευών και στη Στατική.
 • Μόρφωση προβλημάτων Στατικής με τη μορφή ανισοτήτων μεταβολών ή ανισοτήτων ημιμεταβολών και εφαρμογές στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού.
 • Αριθμητική προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς συνδέσεων έργων Πολιτικού Μηχανικού.
 • Εφαρμογή της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων για την επίλυση προβλημάτων ανάλυσης των κατασκευών.
 • Εφαρμογή της γεωμετρίας των fractals στην Μηχανική και την ανάλυση κατασκευών.
 • Εφαρμογή της θεωρίας των ασαφών συνόλων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάλυσης κατασκευών.
 • Ανάπτυξη μεθόδων για την αποτίμηση της αντισεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών.

 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Από το 1991, εκπόνηση στατικών μελετών ιδιωτικών και δημοσίων έργων (κατασκευές από σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, γέφυρες, ειδικές κατασκευές για τη βιομηχανία κλπ.). Επίσης συμμετοχή ως σύμβουλος σε εκπόνηση ειδικών στατικών μελετών. Μέχρι τον Μάιο του 2000, κάτοχος μελετητικού πτυχίου Β’ τάξης στην κατηγορία 08 (Στατικές μελέτες) και Α’ τάξης στην κατηγορία 11 (Λιμενικές μελέτες).  Ακολουθεί επιλογή από τα σπουδαιότερα έργα.

1. Εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) στην Αθήνα.
    Εργοδότης     ΙΙΒΕΑΑ
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη - Μελέτη εφαρμογής
    Προϋπολογισμός    4.5 δις δρχ.
    Συνολική επιφάνεια     22.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1992-1994
2. Επέκταση της Σχολής Θετικών Επιστημών - Φυσικού τμήματος του Α.Π.Θ.
    Εργοδότης     Α.Π.Θ.
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    1.3 δις δρχ.
    Συνολική επιφάνεια     4.500 m2
    Περίοδος μελέτης     1991-1992
3. Επέκταση της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και δημιουργία του Μανδαλίδειου ερευνητικού κέντρου.
    Εργοδότης     Α.Π.Θ.
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη
    Προϋπολογισμός    550.000.000 δρχ.
    Συνολική επιφάνεια     2.200 m2
    Περίοδος μελέτης     1993
4. Επέκταση της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
    Εργοδότης     Α.Π.Θ.
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη
    Προϋπολογισμός    250.000.000 δρχ.
    Συνολική επιφάνεια     3.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1991-1992
5. Υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων κάτω από την πλατεία Χημείου του Α.Π.Θ.
    Εργοδότης     Α.Π.Θ.
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη
    Προϋπολογισμός    3 δις δρχ.
    Συνολική επιφάνεια     24.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1994
6. Κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστημών στο Ακρωτήρι Χανίων. 
    Εργοδότης     Πολυτεχνείο Κρήτης
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    800.000.000 δρχ.
    Συνολική επιφάνεια     10.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1992-1993
7. Επισκευές προσθήκες και διαρρυθμίσεις του πρώην λωβοκομείου για την εγκατάσταση λειτουργιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
    Εργοδότης     Πανεπιστήμιο Αιγαίου
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    400.000.000 δρχ.
    Συνολική επιφάνεια      4.500 m2
    Περίοδος μελέτης     1994
8. Επέκταση των εγκαταστάσεων του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη.
    Εργοδότης     Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη - Μελέτη εφαρμογής
    Προϋπολογισμός    250.000.000 δρχ.
    Συνολική επιφάνεια     1.100 m2
    Περίοδος μελέτης     1996
9. Διαμόρφωση αιθουσών στον κινηματογράφο “Ολύμπιον” στη Θεσσαλονίκη.
    (Συμμετοχή στον διαγωνισμό μελέτης - κατασκευής)
    Εργοδότης     Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    1.5 δις δρχ
    Συνολική επιφάνεια     2.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1995
10. Πλήρης ανακαίνιση και ανακατασκευή του Βασιλικού θεάτρου στη Θεσσαλονίκη.
    (Συμμετοχή στον διαγωνισμό μελέτης - κατασκευής)
    Εργοδότης     Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    4.5 δις δρχ
    Συνολική επιφάνεια     10.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1995
11. Ανάπλαση αποθήκης  Δ λιμένα Θεσσαλονίκης.
    (Συμμετοχή στον διαγωνισμό μελέτης - κατασκευής)
    Εργοδότης     Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    950.000.000 δρχ
    Συνολική επιφάνεια     2.500 m2
    Περίοδος μελέτης     1996
12. Νέο αμαξοστάσιο για την εξυπηρέτηση της αμαξοστοιχίας Ιntercity στη Θεσσαλονίκη.
    (Συμμετοχή στον διαγωνισμό μελέτης - κατασκευής)
    Εργοδότης     Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    1.5 δις δρχ
    Συνολική επιφάνεια     10.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1996
13. Επέκταση Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας.
    (Συμμετοχή στον διαγωνισμό μελέτης - κατασκευής)
    Εργοδότης     Δήμος Καβάλας
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    200.000.000 δρχ
    Συνολική επιφάνεια     10.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1996
14. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη Ξάνθη.
    Εργοδότης     Δήμος Ξάνθης
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη - Οριστική μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής
    Προϋπολογισμός    1.3 δις δρχ
    Συνολική επιφάνεια      6.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1995
15. Εγκαταστάσεις του ΣΤΕΓ-ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
    Εργοδότης     ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη-Οριστική μελέτη – Μελέτη εφαρμογής
    Προϋπολογισμός    190 εκατ. Δρχ
    Συνολική επιφάνεια     3.000 m2
    Περίοδος μελέτης     1997-1999
16. Μελέτη Κατασκευή Α’ φάσης κτιριακών εγκαταστάσεων Μουσικού Τμήματος στη Θέρμη.
    (Συμμετοχή στον διαγωνισμό μελέτης - κατασκευής)
    Εργοδότης     Α.Π.Θ.
    Στάδιο μελέτης     Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    820 εκατ. δρχ
    Συνολική επιφάνεια     5.400 m2
    Περίοδος μελέτης     1997
17. Αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής των πηγών Κεφαλαρίου Συμβουλίου 5ης Εδαφικής Περιφέρειας Δράμας.
    Εργοδότης     Νομαρχία Δράμας- Συμβούλιο 5ης Εδαφικής Περιφέρειας
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη-Οριστική μελέτη - Μελέτη εφαρμογής
    Προϋπολογισμός    80 εκατ. δρχ
    Περίοδος μελέτης     1998
18. Ανακαίνιση του κινηματογράφου ΚΛΕΙΩ στη Θεσσαλονίκη.
    Εργοδότης     Α.Π.Θ.
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη-Οριστική μελέτη - Μελέτη εφαρμογής
    Προϋπολογισμός    80 εκατ. δρχ
    Περίοδος μελέτης     1998
19. Κτίριο παραγωγής της ΑΓΕΤ Ηρακλής στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.
    Εργοδότης     ΑΓΕΤ Ηρακλής
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη-Οριστική μελέτη - Μελέτη εφαρμογής
    Προϋπολογισμός    1.3 δις δρχ.
    Περίοδος μελέτης     1998
20. Στατική και δυναμική μελέτη Silo αποθήκευσης αδρανών με πεπερασμένα στοιχεία.
    Εργοδότης     ΑΓΕΤ Ηρακλής
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη-Οριστική μελέτη-Μελέτη εφαρμογής
    Περίοδος μελέτης     1998
21. Γέφυρα Προμαχώνα στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
    Φορέας         ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη-Οριστική μελέτη
    Προϋπολογισμός    450.000.000 δρχ
    Περίοδος μελέτης     1999
22. Σύμβουλος στατικής μελέτης του έργου «Μελέτη ανάπλασης σταθμού ΗΣΑΠ Αμαρουσίου».
    Εργοδότης     Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς.
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη-Οριστική μελέτη-Μελέτη εφαρμογής
    Περίοδος μελέτης     2001
23. Σύμβουλος στατικής μελέτης ενίσχυσης τριών κτιρίων του Ιδρύματος «Ο Άγιος Παντελεήμων» στη Θεσσαλονίκη.
    Εργοδότης     Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας – Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Ο Άγιος
    Παντελεήμων»
    Στάδιο μελέτης     Προμελέτη-Οριστική μελέτη-Μελέτη εφαρμογής
    Περίοδος μελέτης     2001-2003
24. Σύμβουλος στατικής μελέτης αποτίμησης της αντισεισμικής αντοχής της κλινικής «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  στη Θεσσαλονίκη.
    Εργοδότης     Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε.
    Περίοδος μελέτης     2001
25. Σύμβουλος στατικής μελέτης του έργου «Εμπορικές αποθήκες της ΣΙΝΔΟΣ Α.Ε.»  στη Θεσσαλονίκη.
    Εργοδότης     ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
    Περίοδος μελέτης     2005
26. Σύμβουλος στατικών μελετών εφαρμογής του έργου «Κατασκευή νέου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (424 ΓΣΝΘ)».
    Εργοδότης     Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ – ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
    Περίοδος μελέτης     2005
27. Σύμβουλος στατικής μελέτης μετατροπής του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης  σε Μουσείο Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκόσμιου Αθλητισμού.
    Εργοδότης     ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
    Περίοδος μελέτης     2006
28. Σύμβουλος μελέτης αποκατάστασης στατικού φορέα του έργου «Διαμετακομιστικό κέντρο Logistics στη Σίνδο Θεσσαλονίκης».
    Εργοδότης     ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- STRABAG AG
    Περίοδος μελέτης     2008

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ε.Σ. Μυστακίδης, “Θεωρητική και αριθμητική μελέτη φορέων με μη μονότονους συνοριακούς νόμους και νόμους υλικού. Αλγόριθμοι και εφαρμογές”, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 1992.

ΙΙ. BIBΛΙΑ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
II-1.    E.S. Mistakidis, G.E. Stavroulakis, “Nonconvex Optimization in Mechanics. Algorithms, Heuristics and Engineering Applications by the F.E.M.”, Kluwer, 1998, ISBN 0-7923-4812-5.
ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (edited volumes)
III-1.    F. Mazzolani, E. Mistakidis, R.P. Borg, M. Byfield, G. DeMatteis, D. Dubina, M. Indirli, A. Mandara, J.P. Muzeau, F. Wald, Y. Wang (editors), “Urban habitat constructions under catastrophic events”, University of Malta, 2008, ISBN 978-99909-44-40-2, (518 σελίδες).
III-2.    F. Mazzolani, M. Byfield, G. DeMatteis, D. Dubina, B. Faggiano, M. Indirli, A. Mandara, E. Mistakidis, J.P. Muzeau, F. Wald (editors),  Urban Habitat Constructions Under Catastrophic Events,  Proceedings of the COST C26 Action Final Conference, CRC Press, 2010, ISBN 978-0-415-60685-1, (1051 σελίδες).
III-3.    F. Mazzolani, M. Byfield, G. DeMatteis, D. Dubina, B. Faggiano, M. Indirli, A. Mandara, E. Mistakidis, J.P. Muzeau, F. Wald (editors), Urban Habitat Constructions Under Catastrophic Events, COST C26 Action Final Report, CRC Press, 2010, ISBN 978-0-415-60686-8, (471 σελίδες).
ΙV. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
IV-1.    P.D. Panagiotopoulos, E.S. Mistakidis and O.K. Panagouli, “Fractal Interfaces with Unilateral Contact and Friction Conditions”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 99 (1992) 395-412.
IV-2.    O.K. Panagouli, P.D. Panagiotopoulos and E.S. Mistakidis, “On the Numerical Solution of Structures with Fractal Geometry. The F.E. approach”, Meccanica, 27 (1992) 263-274.
IV-3.    E.S. Mistakidis, P.D. Panagiotopoulos and O.K. Panagouli, “Fractal Surfaces and Interfaces in Structures. Methods and Algorithms”, Chaos, Solitons and Fractals, 2 (1992) 551-574.
IV-4.    P.D. Panagiotopoulos, O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis, “Fractal Geometry and Fractal Material Behavior in Solids and Structures”, Archive of Applied Mechanics, 63 (1993) 1-24.
IV-5.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “Numerical Treatment of the Nonmonotone (zigzag) Friction and Adhesive Contact Problems with Debonding. Approximation by Monotone Subproblems”, Computer and Structures, 47  (1993)  33-46.
IV-6.    P.D. Panagiotopoulos, O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis, “On the Consideration of the Geometric and Physical Fractality in Solid Mechanics I: Theoretical Results”, ZAMM, 74 (1994)3,167-176.
IV-7.    E.S. Mistakidis, K. Thomopoulos, A. Avdelas and P.D. Panagiotopoulos, “Shear connectors in composite beams: A new accurate algorithm”, Thin-Walled Structures, 18 (1994) 191-207.
IV-8.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “On the Approximation of Nonmonotone Multivalued Problems by Monotone Subproblems”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 114 (1994) 55-76.
IV-9.    P.D. Panagiotopoulos, O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis, “Fractal Geometry in Structures. Numerical Methods for Convex Energy Problems”, Solids and Structures, 31(16) (1994) 2211-2228.
IV-10.    E.S. Mistakidis, K. Thomopoulos, A. Avdelas and P.D. Panagiotopoulos, “On the Nonmonotone Slip Effect in the Shear Connectors of Composite Beams”, Int. J. for Engineering Analysis and Design, 1 (1994) 395-409.
IV-11.    M.A. Tzaferopoulos, E.S. Mistakidis, C.D. Bisbos and P.D. Panagiotopoulos, “Comparison of two Methods for the Solution of a Class of Nonconvex Energy Problems Using Convex Minimization Algorithms”, Computers and Structures, 57 (1995) 959-971.
IV-12.    E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos and P.D. Panagiotopoulos, “On the numerical treatment of the delamination problem in laminated composites under cleavage loading”, Composite Structures, 30 (1995) 453-466.
IV-13.    G.E. Stavroulakis and E.S. Mistakidis, “Numerical treatment of hemivariational inequalities in mechanics: two methods based on the solution of convex subproblems”, Computational Mechanics, 16 (1995) 406-416.
IV-14.    O.K. Panagouli, P.D. Panagiotopoulos and E.S. Mistakidis, “Friction laws of fractal type and the corresponding contact problems”, Chaos, Solitons and Fractals, 5 (1995) 2109-2119.
IV-15.    E.K. Koltsakis, E.S. Mistakidis and M. Ap. Tzaferopoulos, “On the numerical treatment of nonconvex energy problems of mechanics”, Journal of Global Optimization,  6(4) (1995) 427-448.
IV-16.    K.T.Thomopoulos, E.S. Mistakidis, E.K. Koltsakis and P.D. Panagiotopoulos, “Softening Behaviour of Continuous Thin-Walled Beams. Two Numerical Methods”, Journal of Constructional Steel Research, 36 (1996) 1-13.
IV-17.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “Numerical treatment of problems involving nonmonotone boundary or stress-strain laws, Computers and Structures, 64(1-4) (1997) 553-565.
IV-18.    E.S. Mistakidis, “Fractal Geometry in Structural analysis problems: A variational formulation for fractured bodies with nonmonotone interface conditions”, Chaos, Solitons and Fractals, Special Issue on Application of  Fractals in Material Science and Engineering 8(2) (1997) 269-285.
IV-19.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “Τhe search for substationarity points in the unilateral contact problems with nonmonotone friction”, J. of Mathematical and Computer Modeling,  26(4-8) (1998) 341-358.
IV-20.    O.K. Panagouli, E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “On the fractal fracture in brittle structures. Numerical approach”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 147 (1997) 1-15.
IV-21.    E.S. Mistakidis, On the solution of structures involving elements with nonconvex energy potentials, Structural Optimization, 13 (1997) 182-190.
IV-22.    E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos, C.D. Bisbos and P.D. Panagiotopoulos, “Steel T-stub connections under static loading: an effective 2-D numerical model”, Journal of Constructional Steel Research, 44(1-2) (1997) 51-67.
IV-23.    E.S. Mistakidis, K.T. Thomopoulos and M.A. Tzaferopoulos, “Effective methods for the analysis of steel structures with strain-softening behaviour”, Journal of Constructional Steel Research, 44(1-2) (1997) 3-21.
IV-24.    E.S. Mistakidis, O.K. Panagouli and P.D. Panagiotopoulos, “Unilateral contact problems with fractal geometry and fractal friction laws: methods of calculation”, Computational Mechanics, 21 (1998) 353-362.
IV-25.    E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos and P.D. Panagiotopoulos, “An effective two-dimensional numerical method for the analysis of a class of steel connections”, Computational Mechanics, 21 (1998) 363-371.
IV-26.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “A multivalued B.I.E. for adhesive contact problems, Eng. Analysis with Boundary Elements 21 (1998) 317-327.
IV-27.    M.J. Kontoleon, E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos and P.D. Panagiotopoulos “Parametric analysis of the structural response of steel base plate connections”, Computers and Structures 71 (1999) 87-10.
IV-28.    P.S. Theocaris, P.D. Panagiotopoulos, O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis “On debonding and delamination effects in adhesively bonded cracks of fractal type”, Journal of elasticity, 51(1998) 177-201.
IV-29.    E.S. Mistakidis “Evaluation of the total ductility in steel structures through a nonconvex energy optimization approach”  Engineering Structures  21 (1999) 810-822.
IV-30.    G.E. Stavroulakis, E.S. Mistakidis “A hemivariational inequality approach for the modeling of hybrid laminates with unidirectional composite constituents”, AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) Journal, 38(4) (2000) 680-686.
IV-31.    E.S. Mistakidis, “A heuristic method for nonconvex optimization in Mechanics: conceptual idea, theoretical justification, engineering applications, Journal of Global Optimization  17(2000) 301-316.
IV-32.    S.M. Karakostas and E.S. Mistakidis, “Evaluation of the ductility features in steel structures with softening moment-rotation behaviour based on a nonconvex optimization formulation”, Engineering Computations, 17(5) (2000) 573-592.
IV-33.    S.M. Karakostas and E.S. Mistakidis, “Determination of load-displacement curve of moment resisting frames under horizontal loading”, Computational Mechanics, 27(2001) 341-351.
IV-34.    E.S. Mistakidis, "A neural network approach for the solution of frictional contact problems with nonconvex superpotentials", Advances in Engineering Software, 33 (2002) 281-290.
IV-35.    E.S. Mistakidis and O.K. Panagouli, "Strength evaluation of retrofit shear wall elements with interfaces of fractal geometry", Engineering Structures, 24 (2002) 649-659.
IV-36.    E.S. Mistakidis, Ο. Panagouli, Friction evolution as a result of roughness in fractal interfaces, Engineering Computations, 20(1) (2003) 40-57.
IV-37.    E.S. Mistakidis and C.C. Baniotopoulos “Parametric analysis of axially loaded RHS gap K-joints by means of 2D and 3D F.E. models”, International Journal of Space Structures, 18(3) (2003)139-155.
IV-38.    E.S. Mistakidis, D. Georgiou, Fuzzy Sets In Seismic Inelastic Analysis And Design of Reinforced Concrete Frames, Advances in Engineering Software, 34(2003) 589-599.
IV-39.    E.S. Mistakidis, S.V. Tsiogas, Failure modes of circular hollow members with flattened edges, Journal of Constructional Steel Research 59(2003) 1573-1592.
IV-40.    Ε.S. Mistakidis, N.P. Politis, A study on the dependency of the interface forces on the F.E. discretization, in nonconvex-nonsmooth frictional contact problems, Engineering Computations, 21(6) (2004) 610-630.
IV-41.    E.S. Mistakidis, “Solution of interface problems with nonmonotone contact and friction laws using a neural network optimization environment”, Advances in Engineering Software, 35(10-11) (2004) 653-662.
IV-42.    E.S. Mistakidis, G. De Matteis and A. Formisano,  “Low yield metal panels as an alternative for the seismic upgrading of concrete structures”, Advances in Engineering Software, 38(8-9)(2007) 626-636.
IV-43.    E.S. Mistakidis and K. Dimitriadis, Bending resistance of composite slabs made with thin-walled steel sheeting with indentations or embossments, Thin-Walled Structures, 46(2)(2008) 192-206
IV-44.    E.S. Mistakidis, Numerical study of shear walls made of low-yield point steel, Engineering Computations, 27(2) (2010), 257-279.
IV-45.    K. Tzaros, E.S. Mistakidis and  P.C. Perdikaris, A numerical model based on nonconvex-nonsmooth optimization for the simulation of bending tests on composite slabs with profiled steel sheeting, Engineering Structures, 32(3) (2010) 843-853.
IV-46.    K.Georgiadi-Stefanidi, E.S. Mistakidis, D. Pantousa and M. Zygomalas, Numerical modelling of the pull-out of hooked steel fibres from high-strength cementitious matrix, supplemented by experimental results, Construction and Building Materials 24 (2010) 2489-2506.
IV-47.    K. Georgiadi-Stefanidi, E. Mistakidis, P. Perdikaris, T. Papatheocharis, Numerical simulation of tested reinforced concrete beams strengthened by thin fibre-reinforced cementitious matrix jackets, Earthquakes and Structures, (έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση – υπό εκτύπωση).
IV-48.    O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis, Influence of the resolution of fractal interfaces on the contact area and on the corresponding normal stresses for elastic and inelastic problems, Engineering Computations, 26(6) (2011) 717-746).
IV-49.    K. Tzaros and E.S. Mistakidis, The unilateral contact buckling problem of continuous beams in the presence of initial geometric imperfections: an analytical approach based on the theory of elastic stability, International Journal of Nonlinear Mechanics, 46(2011), 1265-1274.
IV-50.    K. Georgiadi-Stefanidi, E. Mistakidis, P. Perdikaris, T. Papatheocharis, Numerical simulation of the nonlinear bending response of fibre-reinforced cementitious matrix beams and comparison with experimental results, Engineering Structures, in press.
IV-51.    D. Pantousa and E. Mistakidis, Advanced modeling of composite slabs with thin-walled steel sheeting submitted to fire, Fire Technology, (in press).

V. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
V-1.    M.A. Tzaferopoulos, E.S. Mistakidis, C.D. Bisbos and P.D. Panagiotopoulos, “On two Algorithms for Nonconvex Nonsmooth Optimization Problems in Structural Mechanics”, in Large Scale Optimization: State of the Art, (Ed. W.W. Hager, D.W. Hearn and P.M Pardalos), Kluwer Academic Publishers B.V. pp. 439-467, 1994.
V-2.    P.D. Panagiotopoulos, E.S. Mistakidis, G.E. Stavroulakis and O.K. Panagouli, “Multilevel Optimization Methods in Mechanics”, in Multilevel Optimization: Algorithms, Complexity and Applications  Kluwer, 1998, pp. 51-90.
V-3.    G.E. Stavroulakis and E.S. Mistakidis, “Nonconvex Energy Functions: Hemivariational Inequalities”, in: Christodoulos A. Floudas and Panos M. Pardalos (eds), Encyclopedia of Optimization, Springer-Verlag 2008.
V-4.    E.S. Mistakidis and G.E. Stavroulakis, “Hemivariational Inequalities: Applications in Mechanics”, in: Christodoulos A. Floudas and Panos M. Pardalos (eds), Encyclopedia of Optimization,  Springer-Verlag 2008.
V-5.    E. Stavroulakis, E.S. Mistakidis and O.K. Panagouli, “Multilevel Optimization in Mechanics”, in: Christodoulos A. Floudas and Panos M. Pardalos (eds), Encyclopedia of Optimization, Springer-Verlag 2008.
V-6.    E. Mistakidis, R. Vacareanu and A. Kappos, Performance based evaluation and risk analysis, in: Urban Habitat Constructions Under Catastrophic Events: COST C26 Action Final Report, Balkema, 2010.
V-7.    K. Tzaros and E. Mistakidis, A mathematical method for the determination of the critical axial loads of continuous beams with unilateral constraints for various initial geometric imperfections, in: (G. Stavroulakis, ed.) Advances in Contact Mechanics, pp. 379-400, Springer, 2011 (in press).
V-8.    O. Panagouli and E. Mistakidis, A multi-resolution study on the behavior of fractal interfaces with unilateral contact conditions, in: (G. Stavroulakis, ed.) Advances in Contact Mechanics, pp. 433-450, Springer, 2011 (in press).
V-9.    O. Panagouli, E. Mistakidis and K. Iordanidoy, Numerical Determination of the Seismic Strength of Reinforced Concrete Shear Walls with Fractal Cracks, in (M. Papadrakakis et al, eds) Computational Methods in Earthquake Engineering, Vol. 2.

VΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
VΙ-1.    P.D. Panagiotopoulos, O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis, “Fractal Interfaces in Contact Problems. Theory and Numerical Applications” in Proc. Contact Mechanics International Symposium (Ed. A. Curnier), pp. 237-260, PPUR, Lausanne, 1992.
VΙ-2.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “Adhesive Contact Problems. A Geometric Nonlinear Theory for Large Scale Problems” in Contact Mechanics Computational Techniques, (Eds. M.H. Aliabadi & C. Brebbia), pp. 35-43, CM publ. Southampton, 1993.
VΙ-3.    P.D. Panagiotopoulos and E.S. Mistakidis, “Neural Networks for Computing Contact Problems”, in  Contact Mechanics Computational Techniques, (Eds. M.H. Aliabadi & C. Brebbia), pp. 45-52, CM publ, Southampton, 1993.
VΙ-4.    E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos  and P.D. Panagiotopoulos, On the numerical treatment of the delamination problem in laminated composites, Proc. of the 8th International Conference on Advanced Structural Fiber Composites, pp. 564-576, Florence 1994.
VΙ-5.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, A new Method for the Numerical Treatment of Hemivariational Inequalities, in Proc. of the 2nd Conference on Computational Structures Technology, (Ed. M. Papadrakakis and B.H.V. Topping), pp. 123-129, Civil-Comp Press, 1994.
VΙ-6.    E.S. Mistakidis, P.D. Panagiotopoulos and O.K. Panagouli Contact - friction of fuzzy type. Contact - friction of fractal type in  Contact Mechanics., (Eds. M. Raous, M. Jean and J.J. Moreau) pp 33-36, Plenum, N. York, 1995.
VΙ-7.    O.K. Panagouli, E.S. Mistakidis, P.D. Panagiotopoulos and A. Liolios, “Fractal interfaces in masonry structures. Methods of calculation” in: Dynamics, Repairs & Restoration, (Eds. C.A. Brebbia, B. Leftheris,) pp. 291-298, CM Pub. 1995.
VΙ-8.    K.T. Thomopoulos, E.S. Mistakidis, E.K. Koltsakis and  P.D. Panagiotopoulos, “On the Analysis of Continuous Thin-walled Steel Beams with Softening Behaviour” in:  Proc. 1st European Conf. on Steel Structures,  (Ed. A.N. Kounadis), pp. 97-104, Balkema, 1995.
VΙ-9.    E.S. Mistakidis, K. Thomopoulos, A. Avdelas and  P.D. Panagiotopoulos, “Analysis of Composite Beams with Shear Connectors Allowing for Softening”, in: Proc. 1st European Conf. on Steel Structures,  (Ed. A.N. Kounadis), pp. 73-80, Balkema, 1995.
VΙ-10.    A.A. Liolios, P.D. Panagiotopoulos, O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis, “Two sided solution bounds in unilateral contact elastomechanics under P-Delta effects” in: Contact Mechanics II - Computational Techniques (Eds. M.H. Aliabadi and C.Alessandri), pp.455-459, CM Pub., Southampton-Boston 1995.
VΙ-11.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “Numerical methods based on the L.C.P. for the treatment of nonconvex inequality problems in Mechanics”  in: Proc. of the Int. Conf. on Complementarity Problems '95,  (Eds. J.S. Pang, M.C. Ferris), SIAM publ., 1997, pp. 267-283.
VΙ-12.    O.K. Panagouli, E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “Friction laws of fractal type. Theory and numerical application” in:  Proc. of 2nd International Conference on Tribology  (Ed. K.D. Bouzakis), pp.733-740, P. Ziti & Co. Publ., Thessaloniki, 1996.
VΙ-13.    C.C. Baniotopoulos, E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “A numerical method for the analysis of semirigid base plate connections, Proc. of the 2nd European Conference on Numerical Methods in Engineering, (Eds J.A. Desideri, P.Le Tallec, E. Onate, J. Peraux, E. Stein), pp. 842-848, Wiley, 1996.
VΙ-14.    E.S.Mistakidis,  K.T. Thomopoulos, C.C. Baniotopoulos, P.D. Panagiotopoulos, “Softening effects of semi-rigid joints to the ultimate strength of steel frames under seismic action” Proceedings of the COST-C1 Conference, Liege, 1998, pp.425-434.
VΙ-15.    M.I. Kontoleon, E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos, “Simple two-dimensional finite element models for the simulation of the structural response of steel connections” Proc. of the 4th  Conference on Computational Structures Technology,  Civil-Comp Press, 1998.
VΙ-16.    T. Gavrielidis, D. Vizoviti, E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos, K.T. Thomopoulos, “On the finite element modelling of RHS gap K-joints. Parametric analysis” Proc. of the 4th  Conference on Computational Structures Technology,  Civil-Comp Press, 1998.
VΙ-17.    S.M. Karakostas and E.S. Mistakidis “Determination of the behavioural curve of eccentrically braced steel structures, Proc. of the 2nd  European Conference on Steel Structures, Praha, 1999.
VΙ-18.    D. Vyzoviti, T. Gavrielidies, E.S. Mistakidis and C.C. Baniotopoulos “Parametric analysis of axially loaded SHS gap K-joints by means of 3D F.E. Models, Proc. of the 2nd  European Conference on Steel Structures, Praha, 1999.
VΙ-19.    E.S. Mistakidis, O.K. Panagouli and N.P. Politis, “A Nonconvex-Nonsmooth Energy Optimization Approach For The Strength Evaluation Of Retrofit Shear Wall Elements” IASS-IACM 2000 International Conference, Chania, 2000.
VΙ-20.    E.S. Mistakidis, A Nonconvex Optimization Approach For The Determination Of The Capacity Curve And The Performance Point Of MR Steel Frames Exhibiting Softening Under Seismic Loading, in C.C. Baniotopoulos and F. Wald (eds.) The paramount Role of Joints into the Reliable Response of Structures, pp. 227-236, Kluwer, 2000.
VΙ-21.    E.S. Mistakidis and O.K. Panagouli, “The Influence Of Fractality Of The Asperities To The Evolution Of The Friction Mechanism” ECCM-2001 European Conference on Computational Mechanics, Poland, 2001.
VΙ-22.    E.S. Mistakidis, V. Bosiljkow, G. DeMatteis, F. Dinu, M. Fischinger, Structural integrity of buildings under exceptional earthquakes, COST-C12 Conference, Lisbon, April 2002.
VΙ-23.    E.S. Mistakidis, Effect of Softening on The Seismic Performance of SDOF and MDOF Structures, International Conference on Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering (in Memoriam of Professor P.D. Panagiotopoulos), Thessaloniki, July 2002, pp. 355-362.
VΙ-24.    O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis, Effect Of The Different Fractal Approaches For The Modeling Of The Interface Roughness On The Overall Structural Response, International Conference on Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering (in Memoriam of Professor P.D. Panagiotopoulos), Thessaloniki, July 2002, pp.119-126.
VΙ-25.    E.S. Mistakidis, "Solution of Nonmonotone Friction Unilateral Contact Problems within a Neural Network Environment", in Proceedings of the Third International Conference on Engineering Computational Technology, B.H.V. Topping and Z. Bittnar, (Editors), Civil-Comp Press, Stirling, United Kingdom, paper 81, 2002. CST2002, Prague, September 2002.
VΙ-26.    E.S. Mistakidis and S.V. Tsiogas, “Failure modes of circular hollow sections with flattened edges”, Proceedings of 3rd European Conference on Steel structures, Coimbra, 2002,  pp. 183-190.
VΙ-27.    G. De Matteis and E.S. Mistakidis, “Seismic retrofitting of moment resisting frames using low yield steel panels as shear walls”, in Proceedings of the 4th International Conference Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas (STESSA 2003), Naples, June 2003.
VΙ-28.    E.S. Mistakidis, “Ultimate compressive strength of CHS members with flattened edges”, in Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics held at M.I.T., June, 2003.
VΙ-29.    E.S. Mistakidis, G. De Matteis and A. Formisano, “Seismic Upgrade of Concrete Structures Using Low Yield Metal Shear Panels”, in:  B.H.V. Topping and C.A. Mota Soares, (eds), Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology, Lisbon, Civil-Comp Press, Kippen, Stirlingshire, United Kingdom, 2004, paper 279.
VΙ-30.    G. DeMatteis, E.S. Mistakidis, A. Formisano and S.I. Tsirnovas, Seismic retrofitting of steel and concrete structures using low-yield strength shear panels, COST C12 Conference, Innsbruck, 2005.
VΙ-31.    E.S. Mistakidis and G.N. Kofidis, “Numerical study of the behaviour of bare and encased steel shear walls”, EUROSTEEL 2005, Maastricht.
VΙ-32.    E.S. Mistakidis and O.K. Panagouli, Modeling of the behaviour of ultra-high strength fiber reinforced concrete by means of nonconvex energy superpotentials, 5th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Limassol, June 2005.
VΙ-33.    Ε.S. Mistakidis and K. Dimitriadis, Numerical analysis of steel sheeting with indentations or embossments, used for composite slabs, in: B.H.V. Topping, G. Montero and R. Montenegro, (eds), Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, Civil-Comp Press, Kippen, Stirlingshire, United Kingdom 2006, Paper 21.
VΙ-34.    E. Mistakidis, K. Georgiadi-Stefanidi and D. Pantousa, Modelling of the Pull-Out of Hooked Steel Fibres in Fibre-Reinforced High-Strength Concrete, in: B.H.V. Topping, G. Montero and R. Montenegro, (eds), Proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, Civil-Comp Press, Kippen, Stirlingshire, United Kingdom 2006, Paper 19
VΙ-35.    E. Mistakidis, O. Panagouli,  Α nonsmooth-mechanics approach for the analysis of the bending behaviour of fibre-reinforced concrete specimens, 2nd  International Conference on Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering (in Memoriam of Professor P.D. Panagiotopoulos), Thessaloniki, July 2006
VΙ-36.    E. Mistakidis, F. Perdikaris and K. Tzaros, Α novel approach for the consideration of the partial connection between steel and concrete in composite slabs 2nd  International Conference on Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering (in Memoriam of Professor P.D. Panagiotopoulos), Thessaloniki, July 2006.
VΙ-37.    E. Mistakidis, R. Apostolska (Petrusevska), D. Dubina, W. Graf, G. Necevska-Cvetanovska,  P. Nogueiro, S. Pannier, J.-U. Sickert, L. Simões da Silva, A. Stratan, U. Terzic, Typology of seismic motion and seismic engineering design, in F. Wald F., F. Mazzolani, M. Byfield, D. Dubina, M. Faber (eds), Proc. of workshop on Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events, Prague, 2007.
VΙ-38.    Κ. Tzaros, E. Mistakidis and P. Perdikaris, Nonlinear analysis of thin walled cold formed steel platforms, 5th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL), Graz, 2008.
VΙ-39.    K. Georgiadi-Stefanidi, E. Mistakidis and P. Perdikaris, Numerical Simulation of Bending Response of Reinforced Concrete and Fibre-Reinforced Concrete Beams, in: M. Papadrakakis and B.H.V. Topping, (eds) Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 2008, paper 66.
VΙ-40.    K. Tzaros, and E. Mistakidis, Numerical Buckling Behaviour of Thin – Walled Cold Formed Steel Platforms Subjected to Bending, in: M. Papadrakakis and B.H.V. Topping, (eds) Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 2008, paper 69.
VΙ-41.    K.A. Georgiadi-Stefanidi, E.S. Mistakidis, P.C. Perdikaris, Thin Fibre-reinforced concrete jackets for improving the seismic response of reinforced concrete members: experimental and numerical results, in: F. Mazzolani, E. Mistakidis, R.P. Borg, M. Byfield, G. DeMatteis, D. Dubina, M. Indirli, A. Mandara, J.P. Muzeau, F. Wald, Y. Wang (editors), “Urban habitat constructions under catastrophic events”, University of Malta, 2008.
VΙ-42.    Ο. Panagouli and Ε. Mistakidis, Dependence of contact area on the resolution of fractal interfaces for elastic and inelastic problems, in: M. Papadrakakis, M. Kojic, V. Papadopoulos  (eds.), 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics, Rhodes, 2009
VΙ-43.    Ε. Mistakidis and D. Pantousa, Numerical simulation of composite slabs in elevated temperatures, in: M. Papadrakakis, M. Kojic, V. Papadopoulos  (eds.), 2nd South-East European Conference on Computational Mechanics, Rhodes, 2009
VΙ-44.    K. Tzaros and E. Mistakidis, An efficient analytical technique for the determination of the critical axial loads of continuous beams with unequal spans in the presence of unilateral constraints and arbitrary initial geometric imperfections, in: P. Papanastasiou, P. Roussis, D. Loukidis, E. Sarris, J. Katsikadelis (eds), Proceedings of the 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12 – 14 July, 2010.
VΙ-45.    O. Panagouli and E. Mistakidis, Dependence of friction coefficient on the resolution of fractal interfaces in: P. Papanastasiou, P. Roussis, D. Loukidis, E. Sarris, J. Katsikadelis (eds), Proceedings of the 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12 – 14 July, 2010.
VΙ-46.    D. Pantousa and E. Mistakidis,Thermo-mechanical analysis of composite slabs under fire conditions,  Urban Habitat Constructions Under Catastrophic Events: Proceedings of the COST C26 Action Final Conference, Naples, 2010.
VΙ-47.    K. Georgiadi-Stefanidi and E. Mistakidis, Numerical investigation of old RC frames strengthened against earthquakes by high dissipation steel link elements, Urban Habitat Constructions Under Catastrophic Events: Proceedings of the COST C26 Action Final Conference, Naples, 2010.
VΙ-48.    A.A. Karalis, K.A. Georgiadi-Stefanidi, T.N. Salonikios, K.C. Stylianidis and E.S. Mistakidis, «Experimental and numerical study on the behaviour of high dissipation metallic devices for the strengthening of existing structures», 3rd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamic & Earthquake Engineering (COMPDYN 2011), Corfu, Greece, May 2011.
VΙ-49.    K. Georgiadi-Stefanidi, E. Mistakidis, A. Kapatsina and O. Panagouli, Numerical modeling of the pull-out of inclined hooked steel fibres from high-strength cementitious matrix, 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, 2011.
VΙ-50.    D. Pantousa and E. Mistakidis, Non-linear analysis of steel frames considering fire-after earthquake scenarios, Eurosteel, Budapest, 2011
VΙ-51.    Pantousa D. and Mistakidis E., The effect of the geometric imperfections on the rotational capacity of steel beams at elevated temperatures, 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, 2011.
VΙ-52.    E. Mistakidis, K.C. Stylianidis, E. Barlas and K. Georgiadi-Stefanidi, Seismic strengthening of R/C buildings with soft storey (pilotis) through dissipative steel links, in Proceedings of the STESSA 2012 International Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Santiago, Chile, 2012.

VΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
VIΙ-1.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “Solution of Structures Involving Nonmonotone Boundary Laws”, in Proc. 1st National Congress on Computational Mechanics (Ed. D. Beskos), Vol. 1, pp. 503-510, Athens, 1992.
VIΙ-2.    E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos, C.D. Bisbos and P.D. Panagiotopoulos, “A 2-D numerical model for the analysis of steel T-stub connections”, in: Proc. of the 2nd National Conference on Computational Mechanics, , (Eds D.A. Sotiropoulos, D.E. Beskos), pp 777-784.
VIΙ-3.    O.K. Panagouli, E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “Fractal interpolation Functions for the description of friction laws in unilateral contact problems”, in: Proc. of the 2nd National Conference on Computational Mechanics, (Eds D.A. Sotiropoulos, D.E. Beskos), pp. 468-475.
VIΙ-4.    G.E. Stavroulakis and E.S. Mistakidis, “Overall Behaviour Of Hybrid Laminates With Unidirectional Composite Constituents. A Hemivariational Inequality Approach”, Proc. 1st Hellenic Conference on Composite Materials and Structures (Ed. E. Gdoutos), pp.148-162, 1997.
VIΙ-5.    E.S. Mistakidis, A. Avdelas, C.C. Baniotopoulos and P.D. Panagiotopoulos, “Delamination of laminated composites under cleavage loading: a Hopfield neural network approach”, Proc. 1st Hellenic Conference on Composite Materials and Structures (Ed. E. Gdoutos), pp. 119-133, 1997.
VIΙ-6.    E.S. Mistakidis, “Nonconvex optimization in unilateral contact problems with nonmonotone friction”, Proceedings of the  5th National Conference on Mechanics, Ioannina, August 1998.
VIΙ-7.    E.S. Mistakidis, “Estimation of the global ductility in moment resisting frames with nonmonotone moment-rotation laws” Proc. of the 3th  National Conference on Steel Structures, Thessaloniki, 1998.
VIΙ-8.    Μ. Ι. Κοντολέων, Ε.Σ. Μυστακιδης, Χ.Κ. Μπανιωτόπουλος και Π.Δ. Παναγιωτόπουλος, “Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς βάσης έδρασης υποστυλώματος από χάλυβα υπό στατική φόρτιση” 3ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Θεσσαλονίκη, 1998.
VIΙ-9.    Ι. Galazoula, D. Kyriakidis, E.S. Mistakidis, C.C. Baniotopoulos and P.D. Panagiotopoulos “Parametric study of the structural response of QHS K-Joints with gap by means of 2D F.E. Models” Proc. of the 3th  National Conference on Steel Structures, Thessaloniki, 1998.
VIΙ-10.    S.M. Karakostas and E.S. Mistakidis, Determination Of The Behavioural Curve Of Moment Resisting Steel Structures Under Seismic Loading, 3rd National Conference on Computational Mechanics, Volos, 1999.
VIΙ-11.    O.K. Panagouli and E.S. Mistakidis, “Friction Evolution In Fractal Interfaces”, 6th National Congress of Mechanics, Thessaloniki, 2001, Vol.II, pp. 84-89.
VIΙ-12.    E.S. Mistakidis and N.P. Politis, “Numerical Study Of The F.E. Mesh Dependency In Nonconvex-Nonsmooth Engineering Problems”,  6th National Congress of Mechanics, Thessaloniki, 2001, Vol.II, pp. 90-95.
VIΙ-13.    E.S. Mistakidis and D.N. Georgiou, “Fuzzy Sets In Engineering Analysis And Design”,  6th National Congress of Mechanics, Thessaloniki, 2001, Vol.II, pp. 96-101.
VIΙ-14.    E.Σ. Μυστακίδης και Α.Π. Κανελλόπουλος, "Αξιοπιστία της μεθόδου του συντελεστού μετακινήσεων για τον απλοποιημένο μη γραμμικό υπολογισμό κατασκευών”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2001, σελ. 427-436.
VIΙ-15.    Ε.S. Mistakidis, Investigation Of The Structural Stability Of The Space Truss Covering The International Flights Terminal At Corfu Airport, 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patras, May 2002, pp. 193-202.
VIΙ-16.    D. Vyzoviti, T. Gavrielides, E.S. Mistakidis and C.C. Baniotopoulos, Parametric Analysis of Axially loaded SHS gap K-Joints by means of 3D F.E. Models, 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patras, May 2002, pp.99-108.
VIΙ-17.    F.M. Mazzolani, C.C. Baniotopoulos, F. Perdikaris and E.S. Mistakidis, Structural Integrity Of Steel Constructions Under Earthquake Actions: Activity Of Cost-C12/WG2, 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patras, May 2002, pp 691-699.
VIΙ-18.    E.S. Mistakidis and G.N. Georgiou, An Extension Of The Nonlinear Static Analysis Procedure For The Estimation Of The Seismic Response Of Structures, Based On The Theory Of Fuzzy Sets, 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Patras, June 2002.
VIΙ-19.    E.S. Mistakidis and G.N. Kofidis, “Seismic retrofitting using steel shear walls. A comparative study on the use of low yield point steel verse ordinary steel”, 7th National Congress of Mechanics, Chania, 2004.
VIΙ-20.    Ε.Σ. Μυστακίδης, Γ.Ν. Κοφίδης “Αντισεισμικη ενισχυση με μεταλλικα διατμητικα τοιχωματα απο χαλυβα χαμηλου οριου διαρροης, 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 2005.
VIΙ-21.    Ε.Σ. Μυστακίδης, Φ. Περδικάρης, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Παπαχρήστου, Κ. Τζάρος, Πειραματικος και αναλυτικος προσδιορισμος της οριακης αντοχης συμμικτων πλακων σκυροδεματος, 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 2005.
VIΙ-22.    E. Mυστακίδης, Ε.Δ. Χαλκιαδάκη, Αριθμητική προσομοίωση συμπεριφοράς ινοπλισμένου σκυρο-δέματος σε κάμψη, 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 2006.
VIΙ-23.    Α. Κανελλόπουλος, Ε. Μυστακίδης, Eφαρμογές σκυροδεμάτων υψηλής επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές η στην ενίσχυση υφισταμένων, 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 2006.
VIΙ-24.    Ε. Μυστακίδης, Φ. Περδικάρης, Κ. Τζάρος, Αριθμητική προσομοίωση της διατμητικής σύνδεσης σκυροδέματος και χάλυβα στις σύμμικτες πλάκες,  15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 2006.
VIΙ-25.    Κ. Γεωργιάδη-Στεφανίδη, Ε. Μυστακίδης και Φ. Περδικάρης, Καμπτική συμπεριφορά ινοπλισμένων δοκών και δοκών ενισχυμένων με ινοπλισμένο μανδύα,  3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5–7 Νοεμβρίου, 2008, Άρθρο 1917
VIΙ-26.    Ε. Μυστακίδης, Συμπεριφορά κατασκευών υπό ακραίες σεισμικές δράσεις, 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5–7 Νοεμβρίου, 2008, Άρθρο 1918
VIΙ-27.    K. Τζάρος και Ε. Μυστακίδης, Αριθμητική μελέτη της συμπεριφοράς λεπτότοιχων μεταλλικών εξεδρών ικριωμάτων, 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2008.
VIΙ-28.    E. Μπάρλας, Κ. Γεωργιάδη-Στεφανίδη, Ε. Μυστακίδης, Κ. Στυλιανίδης, Εφαρμογη μεταλλικων συνδεσμων υψηλης αποσβεσης για την αντισεισμικη ενισχυση υφισταμενων κτιριων με pilotis, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
VIΙ-29.    D. Pantousa, E. Mistakidis, Determination of the rotational capacity of compact steel beams at elevated temperatures considering local geometric imperfections, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
VIΙ-30.    D. Pantousa, E. Mistakidis, Fire after earthquake analysis of steel frames, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
VIΙ-31.    Ε. Μυστακίδης, Α. Μιχαηλίδης, Κ. Τζάρος, Δ. Παντούσα, Μ. Μαλικουτσάκης, Σχεδιασμός μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών στοιχείων με τον Ευρωκώδικα 3 αξιοποιώντας την υποβοηθούμενη απο πειράματα διαδικασία σχεδιασμού, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
VIΙ-32.    Ι. Αβραμίδης, Ε. Μυστακίδης, Κ. Μορφίδης, Aντισεισμικη enισχυση του κτιριου αγρονομων & τοπογραφων μηχανικων του Α.Π.Θ. με εξωτερικη μεταλλικη κατασκευη, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
VIΙ-33.    Κ. Τζάρος, Ε. Μυστακίδης, Χ. Γεωργιάδης, Φ. Περδικάρης, πειραματικός και αναλυτικός προσδιορισμός του οριακού φορτίου κάμψης λεπτότοιχων μεταλλικών εξεδρών ικριωμάτων με γεωμετρικές ατέλειες, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
VIΙ-34.    Κ. Τζάρος, Ε. Μυστακίδης, Καμπτικός λυγισμός γεωμετρικά ατελών δοκών με μονόπλευρους συνδέσμους,  7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
VIΙ-35.    M. Lemonis and E. Mistakidis, Energy dissipation in moment resisting steel frames with partial strength beam-to-column joints, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.

VIII. ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ   
VIΙI-1.    C.D. Bisbos and E.S. Mistakidis “Application of the S.V.D. to the Equilibrium and Compatibility Equations of Matrix Structural Analysis”, in  Conf. on the occasion of the 70th anniversary of Prof. G. Nitsiotas, Aristotle University, Vol. Θ, Thessaloniki, 1994.
VIΙI-2.    E.S. Mistakidis and P.D. Panagiotopoulos, “A New Efficient Numerical Method for the Solution of Nonmonotone Contact Problems Through a Sequence of Monotone Ones”, in Proc. Contact Mechanics International Symposium (Ed. A. Curnier), PPUR, pp.505, Lausanne, 1992 (poster presentation).
VIΙI-3.    P.D. Panagiotopoulos, E.S. Mistakidis and M.A. Tzaferopoulos, “Unilateral Contact Problems with Nonmonotone Friction Laws”, Proc. of the GAMM seminar Kontact Fester Korper,  Stuttgart, 1993.
VIΙI-4.    Ε. Κολτσάκης, Ε.Σ. Μυστακίδης, Ο.Κ. Παναγούλη, Π.Δ. Παναγιωτόπουλος, “Ανάλυση και σχεδιασμός οριακών ιδιοτήτων σύνθετων υλικών”, Τεχνική έκθεση ερευνητικού έργου της Γ.Γ.Ε.Τ., Θεσσαλονίκη 1994, σελίδες 215.
VIΙI-5.    Π.Δ. Παναγιωτόπουλος, Ε.Σ. Μυστακίδης, Ο.Κ. Παναγούλη, “Σχεδιασμός νευρωνικού δικτύου για την ανάλυση και διαμόρφωση σύνθετων υλικών ενισχυμένων με ίνες βελτιωμένων μηχανικών ιδιοτήτων”, Τεχνική έκθεση ερευνητικού έργου της Γ.Γ.Ε.Τ., Θεσσαλονίκη 1996, σελίδες 103.
VIΙI-6.    E.S. Mistakidis, “Nonconvexity in interface problems”, Second Euroconference and International Symposium: Material Instabilities in Deformation and Fracture, Thessaloniki, 1997 (poster presentation).
VIΙI-7.    Κ. Θωμόπουλος, Ε. Μυστακίδης “Συνδέσεις μεταλλικών κοιλοδοκών. Ανάπτυξη λογισμικού στατικού και δυναμικού υπολογισμού, σχεδίαση και κατασκευή”, Έκθεση ερευνητικού έργου της Γ.Γ.Ε.Τ., Θεσσαλονίκη 1998, σελίδες 188.
VIΙI-8.    M. Κοντολέων, E.Σ. Μυστακίδης και Χ.Κ Μπανιωτόπουλος, “Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς βάσης υποστυλώματος από χάλυβα υπό στατική φόρτιση”, KΤΙΡΙΟ – Επιστημονική έκδοση  B-1999, σελ 37-41.
VIΙI-9.    Ε. Μυστακίδης, Διερεύνηση της στατικής επάρκειας του χωροδικτυώματος στέγασης του Κρατικού Αερολιμένα Κερκύρας, Έκθεση ερευνητικού έργου της Υ.Π.Α., Βόλος 2000-2003, σελίδες 170.
VIΙI-10.    Ε. Μυστακίδης, μέθοδοι εκτίμησης της αντοχής σε σεισμική δράση υφιστάμενων κτιρίων και γεφυρών από Ο/Σ - Βελτίωση σεισμικής συμπεριφοράς μέσω τεχνικών επεμβάσεων, Έκθεση ερευνητικού έργου του ΟΑΣΠ, Βόλος 2002, σελίδες 139.
VIΙI-11.    E. Mυστακίδης, Στρατηγικές ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών, Πρακτικά διημερίδας του ΟΑΣΠ για τη Σεισμική διακινδύνευση των κατασκευών, Αγρίνιο, Φεβρουάριος 2003.
VIΙI-12.    E. Mυστακίδης, Λήψη αποφάσεων μέσω της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης, Πρακτικά διημερίδας του ΟΑΣΠ για τη Σεισμική διακινδύνευση των κατασκευών, Βόλος, Μάιος 2003.
VIΙI-13.    Ι. Αβραμίδης και Ε. Μυστακίδης, Μελέτη προσεισμικής ενίσχυσης κτιριακού συγκροτήματος δημοσίων κτιρίων, Πρακτικά διημερίδας «Μελέτες και κατασκευές προσεισμικών ενισχύσεων» διοργάνωση ΤΕΕ, Αθήνα 12 & 13 Μαρτίου 2009.

 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

H ερευνητική εμπειρία μου και οι ερευνητικές περιοχές με τις οποίες έχω ασχοληθεί συνοψίζονται στα ακόλουθα.

1. Ανάπτυξη μεθόδων μη κυρτής - μη λείας βελτιστοποίησης και εφαρμογές στη Στατική και στην ανάλυση των κατασκευών. Μόρφωση προβλημάτων Μηχανικής με τη μορφή ανισοτήτων μεταβολών και ανισοτήτων ημιμεταβολών και εφαρμογές στους παρακάτω τομείς:

 • Προβλήματα ημιάκαμπτων συνδέσεων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού.
 • Έντονη μη γραμμική συμπεριφορά δομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του φθίνοντος κλάδου των διαγραμμάτων τάσεων - παραμορφώσεων. Εφαρμογές στην αντισεισμική συμπεριφορά μεταλλικών πλαισίων.
 • Προβλήματα με ισχυρά φαινόμενα τοπικού λυγισμού.
 • Προβλήματα μερικής διατμητικής σύνδεσης διαφορετικών δομικών υλικών.
 • Προβλήματα διεπιφανειών, επαφής - τριβής.
 • Προβλήματα σύνθετων υλικών.
 • Προβλήματα ινοπλισμένου σκυροδέματος

2. Εφαρμογή της γεωμετρίας των fractals στην ανάλυση των κατασκευών και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:

 • Προβλήματα  επαφής-τριβής σε φορείς με γεωμετρία ρωγμών τύπου fractal.
 • Νόμοι τριβής με fractal δομή.
 • Επισκευή κατασκευών με ακανόνιστες ρωγμές και διεπιφάνειες μέσω συγκολλητικών υλικών.

3. Αριθμητική προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς συνδέσεων έργων Πολιτικού Μηχανικού
4. Εφαρμογή της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων για την επίλυση προβλημάτων ανάλυσης των κατασκευών.
5. Εφαρμογή της θεωρίας των ασαφών συνόλων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων:

 • του βέλτιστου σχεδιασμού κατασκευών
 • της αποτίμησης της συμπεριφοράς κατασκευών με χαρακτηριστικά (π.χ. αντοχές σκυροδέματος, χάλυβα κλπ) που παρουσιάζουν αβεβαιότητα.

6.  Μέθοδοι αποτίμησης και βελτίωσης της αντισεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών πολιτικού μηχανικού.

 

 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

1.  Ε.Σ. Μυστακίδης, “Θεωρητική και αριθμητική μελέτη φορέων με μη μονότονους συνοριακούς νόμους και νόμους υλικού. Αλγόριθμοι και εφαρμογές”, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 1992.
    Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη φορέων στους οποίους υπεισέρχονται μη-μονότονοι νόμοι στο υλικό και στο σύνορο. Οι νόμοι αυτοί εκφράζουν γενικώς διαδικασίες “καταστροφής” που συνεπάγονται μείωση της αντοχής των φορέων, χωρίς να παύουν αυτοί να είναι λειτουργικοί. Τα προβλήματα αυτά εισάγουν γενικώς νόμους τάσεων - παραμορφώσεων ή αντιδράσεων-μετακινήσεων που περιέχουν τμήματα παράλληλα και προς τους δύο άξονες και γενικά είναι μη-μονότονες συναρτήσεις.
    Αντικείμενο της διατριβής είναι κατ’ αρχήν η μαθηματική περιγραφή των νόμων που δίνονται από πειράματα αντοχής των δομικών υλικών, οι οποίοι εμφανίζουν φθίνοντες κλάδους, έναν ή περισσότερους, πριονωτής πολλές φορές μορφής που οφείλονται σε ψαθυρή θραύση, ρηγμάτωση, τοπικές αστοχίες κλπ. Για να περιγραφούν οι παραπάνω μορφές ασυνεχών διαγραμμάτων, χρησιμοποιείται η έννοια του μη κυρτού υπερδυναμικού και επεκτείνεται ή έννοια του διαφορικού των λείων συναρτήσεων με τη γενικευμένη κλίση κατά Clarke η οποία επιτρέπει την πραγμάτευση νόμων οποιασδήποτε μορφής. Με τις νέες αυτές μαθηματικές μορφές γίνεται δυνατή η έκφραση της αρχής των δυνατών έργων και για περίπλοκα προβλήματα και περιγράφεται η συμπεριφορά των φορέων σε όλο το εύρος λειτουργίας τους. Ειδικότερα διαχωρίζεται η κατηγορία των προβλημάτων στην οποία υπεισέρχονται μονότονοι νόμοι από αυτή στην οποία οι αντίστοιχοι νόμοι είναι μη-μονότονοι. Στην πρώτη κατηγορία η αντίστοιχη έκφραση της αρχής των δυνατών έργων είναι ανισότητες μεταβολών ενώ στη δεύτερη ανισότητες ημιμεταβολών. Η πρώτη αντιστοιχεί σε κυρτές συναρτήσεις της δυναμικής και της συμπληρωματικής ενέργειας ενώ η δεύτερη σε μη κυρτές. Αριθμητικά τα πρώτα προβλήματα ανάγονται στην ελαχιστοποίηση κυρτών συναρτήσεων στις οποίες το ελάχιστο είναι μοναδικά ορισμένο, για τη λύση των οποίων υπάρχει μία σειρά από μεθόδους με πολύ καλές ιδιότητες σύγκλισης, ενώ τα δεύτερα στην ελαχιστοποίηση μη κυρτών συναρτήσεων οι οποίες μπορεί να έχουν περισσότερα του ενός ελάχιστα. Η επίλυση του τελευταίου προβλήματος είναι ακόμη ανοιχτό θέμα στον τομέα της αριθμητικής ανάλυσης, και οι λίγες μαθηματικές μέθοδοι που έχουν προταθεί δεν μπορούν να χειριστούν με επιτυχία παρά προβλήματα με πολύ μικρό αριθμό αγνώστων.
    Στη διατριβή υποδεικνύεται ένας νέος τρόπος προσέγγισης της λύσης σε προβλήματα στα οποία υπεισέρχονται μη-μονότονοι νόμοι, αντικαθιστώντας τα με μια σειρά από προβλήματα μονότονων νόμων. Έτσι επεκτείνεται ο ευνοϊκός τρόπος αντιμετώπισης των μονότονων προβλημάτων στην περιοχή των μη-μονότονων προβλημάτων. Με την προτεινόμενη διαδικασία γίνεται εφικτός ο χειρισμός προβλημάτων με μεγάλο αριθμό αγνώστων και με πολύ καλές ιδιότητες σύγκλισης, όπως φαίνεται από τα αριθμητικά παραδείγματα που παρατίθενται.
    Στη διατριβή το όλο θέμα εξετάζεται και από θεωρητικής και από αριθμητικής πλευράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίδονται οι βασικές μαθηματικές έννοιες και γίνεται η μαθηματική μόρφωση του προβλήματος. Αντιμετωπίζεται το γενικό πρόβλημα ομάδας ελαστικών σωμάτων που είναι συγκολλημένα μέσων διεπιφανειών που παρουσιάζουν συμπεριφορά κατά την κάθετη και εφαπτομενική στη διεπιφάνεια διεύθυνση η οποία περιγράφεται από μη-μονότονους νόμους. Ξεκινώντας από τις εξισώσεις ισορροπίας, διατυπώνεται η αρχή των δυνατών έργων η οποία για το υπόψη πρόβλημα έχει τη μορφή ανισότητας ημιμεταβολών.
    Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύντομη αναδρομή στις μεθόδους επίλυσης που έχουν προταθεί στο παρελθόν για την αντιμετώπιση ανάλογων προβλημάτων. Κατόπιν παρουσιάζεται η βασική μορφή του αλγορίθμου για την επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια δίδεται ένα απλό αριθμητικό παράδειγμα στο οποίο όμως γίνεται αντιληπτή η λειτουργία της μεθόδου και επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της, συγκρίνοντάς τα με δημοσιευμένα παραδείγματα για το ίδιο πρόβλημα. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία για το ρυθμό σύγκλισης του αλγορίθμου.
    Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αλγόριθμοι για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων. Κατ’ αρχήν παρουσιάζεται ο αλγόριθμος για την αντιμετώπιση προβλημάτων με μονότονους νόμους ο οποίος επεκτείνεται και στα μη-μονότονα προβλήματα. Στη συνέχεια παρατίθενται σύντομα τα αριθμητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην παρουσίαση μιας νέας μορφής της μεθόδου δυνάμεων η οποία κάνοντας χρήση της ανάλυσης ιδιαζουσών τιμών του μητρώου ισορροπίας, είναι ικανή να χειριστεί κάτω από προϋποθέσεις και φορείς με κινητότητα. Στη συνέχεια προτείνονται αλγόριθμοι που έχουν τη δυνατότητα να χειρισθούν από απλά προβλήματα επαφής με μη-μονότονο νόμο τριβής μέχρι σύνθετα προβλήματα πολύφυλλων συγκολλημένων υλικών. Για κάθε αλγόριθμο που παρουσιάζεται δίνονται αντίστοιχες αριθμητικές εφαρμογές. Παρουσιάζεται ακόμα η εφαρμογή της μεθόδου στην ανάλυση σύμμικτων δοκών από χάλυβα και σκυρόδεμα στις οποίες ο νόμος των συνδέσμων διάτμησης είναι μη-μονότονος. Δίνεται τέλος παράδειγμα επίλυσης φορέα με μη-μονότονο νόμο υλικού. Με τις εφαρμογές που παρουσιάζονται γίνεται αντιληπτό το εύρος εφαρμογής της μεθόδου. Όλα τα παραδείγματα είναι μεγάλης κλίμακας με μεγάλο αριθμό αγνώστων και ο ρυθμός σύγκλισης που προκύπτει είναι πολύ καλός σε όλες τις περιπτώσεις.

ΙΙ. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
II-1. E.S. Mistakidis, G.E. Stavroulakis, “Nonconvex Optimization in Mechanics. Smooth and Nonsmooth Algorithms, Heuristics and Engineering Applications by the F.E.M.”,  Kluwer, 1998, ISBN 0-7923-4812-5.
    Το βιβλίο παρουσιάζει με διεξοδικό τρόπο τις εφαρμογές αλγορίθμων μη-κυρτής βελτιστοποίησης στην περιοχή της λείας και μη-λείας Μηχανικής. Μη-λεία, μη-κυρτά προβλήματα υπολογιστικής Μηχανικής εμφανίζονται  σε πολλές εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού. Η αναγκαιότητα της προσέγγισης που προτείνεται παρουσιάζεται μέσω απλών αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. Το βιβλίο περιέχει το απαραίτητο υλικό από τη θεωρία κυρτής και μη-κυρτής βελτιστοποίησης το οποίο παρουσιάζεται σε αυτόνομη μορφή. Οι αλγόριθμοι που προτείνονται βασίζονται στην μαθηματική βελτιστοποίηση, έχουν την κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη και πολύ καλή αριθμητική απόδοση. Το βιβλίο αποτελεί έναν συγκερασμό των θεωριών της ανάλυσης των κατασκευών με τις θεωρίες της μαθηματικής βελτιστοποίησης. Μεγάλος αριθμός εφαρμογών πραγματεύεται με λεπτομέρεια και προτείνονται κατάλληλοι αλγόριθμοι για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων.
    Το βιβλίο απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανολόγους και αεροναυπηγούς μηχανικούς οι οποίοι ασχολούνται με εφαρμογές της ανάλυσης κατασκευών.
    Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται προβλήματα μη-κυρτής βελτιστοποίησης σε εφαρμογές ανάλυσης των κατασκευών. Απλά παραδείγματα αναδεικνύουν την δυσκολία και πολυπλοκότητα του προβλήματος ακόμα και σε περιπτώσεις με ελάχιστο αριθμό μεταβλητών.
    Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μη-κυρτής βελτιστοποίησης. Πραγματεύονται μη-κυρτά και μη-λεία προβλήματα και γίνεται μια ανασκόπηση αλγορίθμων για κυρτή και μη-κυρτή βελτιστοποίηση.
    Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η μαθηματική μόρφωση των κυρτών προβλημάτων χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της Ανισοτικής Μηχανικής. Η ανάπτυξη γίνεται κατά σειρά πολυπλοκότητας, ξεκινώντας από κυρτά και διαφορίσιμα προβλήματα στα πλαίσια της θεωρίας των μικρών μετακινήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κυρτά, μη-διαφορίσιμα προβλήματα στα πλαίσια της θεωρίας των μικρών μετακινήσεων. Τέλος παρουσιάζονται προβλήματα τριβής με κυρτά δυναμικά ενέργειας και προβλήματα με κυρτά δυναμικά ενέργειας στη γενικευμένη θεωρία ελαστοπλαστικότητας. Η έκφραση της αρχής των δυνατών έργων για όλα τα ανωτέρω προβλήματα είναι ισότητες και ανισότητες μεταβολών.
    Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η μόρφωση μη-κυρτών προβλημάτων. Παρουσιάζονται προβλήματα μη-μονότονων νόμων επαφής, προβλήματα τριβής με μη-κυρτές συναρτήσεις ενέργειας,  προβλήματα μεγάλων μετακινήσεων και παραμορφώσεων καθώς και προβλήματα ενέργειας και απορρόφησης ενέργειας στην γενικευμένη θεωρία ελαστοπλαστικότητας. Τέλος παρουσιάζονται προβλήματα καταστροφής και θραύσης.
    Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η αριθμητική αντιμετώπιση του προβλήματος του βέλτιστου σχεδιασμού (optimal design) των κατασκευών.
    Στο έκτο κεφάλαιο δίνονται αλγόριθμοι υπολογιστικής μηχανικής. Δίνεται κατ’ αρχήν η σχέση της αριθμητικής βελτιστοποίησης και της υπολογιστικής μηχανικής και γίνεται αναφορά σε βηματικές μεθόδους και μεθόδους παρακολούθησης της διαδρομής της λύσης. Στη συνέχεια αναπτύσσονται αλγόριθμοι για την επίλυση ειδικών προβλημάτων μη-κυρτής βελτιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω μέθοδοι μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της πολυεπίπεδης βελτιστοποίησης και επιλύουν προβλήματα μονόπλευρης επαφής, προβλήματα επαφής-τριβής, προβλήματα ρεαλιστικών νόμων τριβής fractal γεωμετρίας, προβλήματα αποκόλλησης καθώς και προβλήματα πλαστικοποίησης και ημιάκαμπτων συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών.
    Στο έβδομο κεφάλαιο δίνονται αριθμητικές εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα αντιμετωπίζονται προβλήματα μονόπλευρης επαφής με μη-μονότονους νόμους τριβής καθώς επίσης και fractal νόμων τριβής, προβλήματα συγκολλημένων κατασκευών με μη-μονότονους νόμους αποκόλλησης, προβλήματα μεταλλικών πλαισίων με ημιάκαμπτες συνδέσεις καθώς και συνδυασμένα προβλήματα.

ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (edited volumes)
Οι παρακάτω εκδόσεις προέκυψαν από τη διεθνή ερευνητική δράση COST-C26 που διήρκεσε τέσσερα χρόνια (2006-2010). Έγιναν συνολικά 15 συναντήσεις εργασίας και διοργανώθηκαν δύο συνέδρια και ένα μικρό συμπόσιο. Στη δράση συμμετείχα ως Vice-Chairman, έχοντας τη συνολική ευθύνη του συντονισμού και οργάνωσης της δράσης, τήρησης πρακτικών στις συνεδριάσεις, σύνταξη των προγραμμάτων των συναντήσεων, συμμετοχή στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή των συνεδρίων, κλπ. Επιπλέον συμμετείχα στην ομάδα εργασίας που αφορούσε στη προστασία των κατασκευών από τους σεισμούς και συνέβαλλα στη συγγραφή κεφαλαίων των παρακάτω εκδόσεων.

Διαβάστηκε 11327 φορές
Home ΜΕΛΗ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δρ. Ευριπίδης Μυστακίδης