Το εργαστήριο καλύπτει την υπάρχουσα και διαρκή ανάγκη ενίσχυσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και άλλων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Τμήματος και της γενικότερης λειτουργίας του.

Οι δραστηριοτητες του Εργαστηριου σχετιζονται με:

 

1. Ακαδημαϊκές δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας κ.λ.π.

2. Συμμετοχή σε προγράμματα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

3. Γενικότερες δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

5. Εκδοτικές και άλλες δραστηριότητες τεκμηρίωσης.

Συγκεκριμένα, το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης, σχεδιασμού, διαγνωστικής, ελέγχου, αξιοπιστίας και ασφάλειας κατασκευών. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν:

  • Την αναλυτική προσομοίωση της στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς κατασκευών.
  • Το σχεδιασμό κατασκευών.
  • Την ανάπτυξη μεθόδων για τον έλεγχο επάρκειας και την αποτίμηση της αντοχής υφιστάμενων κατασκευών.

Το εργαστηριο τη στιγμη αυτη διαθετει:

  • Σύστημα παράλληλης επεξεργασίας με 4 επεξεργαστές διπλού πυρήνα ΧΕΟΝ 7220
  • 10 θέσεις εργασίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με οθόνες 19"
  • 4 θέσεις εργασίας για υποψήφιους διδάκτορες με οθόνες 19"
  • 1 εκτυπωτή Laser βαριάς χρήσης με δυνατότητα εκτύπωσης χαρτιού Α4/Α3
  • Λογισμικό στατικής ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών
  • Λογισμικό στατικής και δυναμικής ανάλυσης ραβδόμορφων φορέων, επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων, διαστασιολόγησης διατομών Ο/Σ κλπ, της εταιρείας CUBUS A.G Eλβετίας με δικτυακή άδεια χρήσης που μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα 25 χρήστες.
  • Λογισμικό για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων (προβλήματα επαφής-τριβής, πλαστικότητας, μεγάλων μετακινήσεων κλπ) που έχει αναπτυχθεί από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους φοιτητές παρελθόντων ετών.
Home Το Εργαστηριο ΓΕΝΙΚΑ