Στατική IΙ-1o Eξαμηνιαίο θέμα (ακαδ. έτος 2017-2018)