Στατική Ι - Εξαμηνιαίο Θέμα (ακαδ. έτος 2017-2018)