ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc, Dr

tziaros

 

Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Laboratory of Structural Analysis and Design
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
38334 Βόλος
Ελλάδα
Τηλ. +302421074181
Fax. +302421074124
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

SPECIFIC INTEREST

Area: Engineering & Technology research

Field: Civil & structural engineering

Subfield: Civil & structural engineering

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

 

 

2005          Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
2009 Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:
«Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων» του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2011 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

2005         

Διπλωματική Εργασία: ‘Σχεδιασμός σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3-Μερος 1.3. και τον Ευρωκώδικα 4. Προγραμματισμός σε Fortran 90/95.,
Επιβλέπων: Μυστακίδης Ε.,Καθηγητής Π.Θ.

2008

Μεταπτυχιακή Εργασία: ‘Αριθμητική προσομοίωση πειραμάτων κάμψης σύμμικτων πλακών με χρήση αλγορίθμων μη κυρτής και μη λείας αριθμητικής βελτιστοποίησης.,
Επιβλέπων: Μυστακίδης Ε., Καθηγητής Π.Θ.

2011

Διδακτορική Διατριβή: ‘Λυγισμός γεωμετρικά τέλειων και ατελών δοκών με μονόπλευρους συνδέσμους’,
Επιβλέπων: Μυστακίδης Ε., Καθηγητής Π.Θ.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2005

Προσδιορισμός Φορτίων Σχεδιασμού Σύμμικτων Πλακών με Κυματοειδή Χαλυβδόφυλλα
Φορέας: ΕΛΑΣΤΡΟΝ, Steel Service Center

2006

Πειραματική και Αριθμητική Τεκμηρίωση Μηχανικών Αντοχών Μεταλλικού Μαδεριού Σκαλωσιάς
Φορέας: ΕΛΑΣΤΡΟΝ, Steel Service Center

2007

Ανάπτυξη, πιλοτική παραγωγή και δοκιμαστική εφαρμογή νέας γενιάς σύνθετων υλικών με βάση το τσιμέντο για τη βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών.
Φορέας: ΓΓΕΤ

2006-2007

ΕΠΑΝΤΥΚ (Εθνικό Πρόγραμμα Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών).
Φορέας: Τ.Ε.Ε.

2008

Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Σχολικών Κτηρίων Νομών Λάρισας-Τρικάλων-Άρτας
Φορέας: Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων Α.Ε.

2010

Πειραματικός Έλεγχος Αντοχής και Πιστοποίησης Βάσης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων
Φορέας: EXEL Group

2011

Πειραματικός και Υπολογιστικός Έλεγχος Αντοχής Προς Πιστοποίηση Βάσης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων
Φορέας: ΠΤΟΛΕΜΕΟ Α.Ε.

2016

Υπολογισμός αντοχών χαλυβδοφύλλου SYMDECK73 με τους νέους κανονισμούς Φορέας: ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε., Steel Service Center

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

2009-2011    

Επικουρική (ενισχυτική) διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων Στατική Ι και Στατική ΙΙ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2010-2013         

Επικουρική (ενισχυτική) διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθημάτος «Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εκμάθηση εξιδεικευμένου προγράμματος Πεπερασμένων Στοιχείων, επίλυση εφαρμογών διόρθωση θεμάτων).

2011-2015     

Αυτόνομη διδασκαλία (ΠΔ/407/80) του εξαμηνιαίου μαθήματος «Θεωρία και Αριθμητικές Μέθοδοι Πλακών και Δίσκων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2015-2018      Αυτόνομη διδασκαλία (ΠΔ/407/80) του εξαμηνιαίου μαθήματος «Δυναμική των Κατασκευών Ι» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2017-2018     Αυτόνομη διδασκαλία (ΠΔ/407/80) του εξαμηνιαίου μαθήματος «Πεπερασμένα Στοιχεία» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2016-2018     Συνεπικουρική διδασκαλία του εξαμηνιαίου μαθήματος «Σχεδιασμός Κελυφωτών Κατασκευών» του Μ.Π.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. K. A. Tzaros, E.S. Mistakidis and P.C. Perdikaris «A numerical model based on nonconvex-nonsmooth optimization for the simulation of the bending tests on composite slabs with profiled steel sheeting», Engineering Structures, Vol 32, Issue 3, pp. 843-853, 2010.
 2. K. A. Tzaros and E.S. Mistakidis «The unilateral contact buckling problem of continuous beams in the presence of initial geometric imperfections: An analytical approach based on the theory of elastic stability», International Journal of Non-linear Mechanics, Vol 46, pp. 1265-1274, 2011.
 3. K.A. Tzaros and E.S. Mistakidis «The constrained buckling problem of geometrically imperfect beams: a mathematical approach for the determination of the critical instability points», Meccanica 50:1263-1284, 2015.
 4. D. Pantousa, K. Tzaros and M.A. Kefaki « Thermal buckling behaviour pf unstiffened and stiffened fixed roof tanks under non-uniform heating», Journal of Constructional Steel Research, Vol 143, pp. 162-179, 2018.

2. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

 1. E.S. Mistakidis, P.C. Perdikaris, K.A. Tzaros, «A novel approach for the consideration of the partial connection between concrete and steel in composite slabs», 2nd International Conference on Nonsmooth\Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering (in Memoriam of Professor P.D. Panagiotopoulos, Thessaloniki, 2006
 2. K.A. Tzaros., E.S. Mistakidis and P.C. Perdikaris, «Nonlinear analysis of thin walledcold formed steel platforms », 5th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL), Graz, 2008
 3. K.A. Tzaros, E.S. Mistakidis, «Numerical buckling behaviour of thin walledcold formed steel platforms subjected to bending», In: M. Papadrakakis and B.H.V. Topping, (eds.) Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Athens, 2008
 4. K.A. Tzaros, E.S. Mistakidis, «A mathematical method for the determination of the critical axial loads of continuous beams with unilateral constraints for various initial geometric imperfections», 5th Contact Mechanics International Symposium, CMIS, Chania, 2009
 5. K.A. Tzaros, E.S. Mistakidis, «An efficient analytical technique for the determination of the critical axial loads of continuous beams with unequal spans in the presence of unilateral constraints and arbitrary initial geometric imperfections», In: P. Papanastasiou, P. Roussis, D. Loukidis, E. Sarris, J. Katsikadelis (eds), Proceedings of the 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 2010
 6. K.A. Tzaros, E.S. Mistakidis, «Evaluation of a mathematical method for the calculation of the critical instability load in geometrically imperfect beams supported by unilateral supports.» Proceedings of the 10th HSTAM International Congress on Mechanics, 25-27 May, Chania, Greece, 2013
 7. E. T. Chatzillari and K.A. Tzaros, «Influence of the friction coefficient in the rocking response of rigid multi-block columns via nonlinear finite element analysis», Proceedings of the 11th HSTAM International Congress on Mechanics, 27-30 May, Athens, Greece, 2016

3. Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

 

 1. Ε.Σ. Μυστακίδης, Φ. Περδικάρης, Α. Γιαννόπουλος, Κ. Παπαχρήστου και Κ. Τζάρος, «Πειραματικός και αναλυτικός προσδιορισμός της οριακής αντοχής σύμμικτων πλακών σκυροδέματος», 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 2005.
 2. Ε.Σ. Μυστακίδης, Φ. Περδικάρης, Κ. Τζάρος, Αριθμητική προσομοίωση της διατμητικής σύνδεσης σκυροδέματος και χάλυβα στις σύμμικτες πλάκες,  Εθνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 2006
 3. Κ. Τζάρος, Ε.Σ. Μυστακίδης, Αριθμητική μελέτη της συμπεριφοράς λεπτότοιχων μεταλλικών εξεδρών ικριωμάτων, 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2008
 4. Παπαθεοχάρης Θ., Περδικάρης Φ. Κ., Τζάρος Κ., Πειραματική μελέτη συμπεριφοράς δοκών ινοπλισμένου σκυροδέματος υπό στατική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση κάμψης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμική Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Νο. 1969, Αθήνα, 2008
 5. Κ. Τζάρος, Ε.Μυστακίδης, Χ. Γεωργιάδης, Φ. Περδικάρης, Πειραματικός και αναλυτικός προσδιορισμός του οριακού φορτίου κάμψης λεπτότοιχων μεταλλικών εξέδρων ικριωμάτων με γεωμετρικές ατέλειες, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
 6. Κ. Τζάρος, Ε.Μυστακίδης, Καμπτικός λυγισμός γεωμετρικά ατελών δοκών με μονόπλευρους συνδέσμους, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
 7. Ε. Μυστακίδης, Α. Μιχαηλίδης, Κ. Τζάρος, Δ. Παντούσα, Μ. Μαλικουτσάκης, Σχεδιασμός μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκών στοιχείων με τον Ευρωκώδικα 3 αξιοποιώντας την υποβοηθούμενη από πειράματα διαδικασία σχεδιασμού, 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
 8. Μ. Α. Κεφάκη, Δ. Παντούσα και Κ. Τζάρος, Λυγισμική απόκριση δεξαμενών υπό ανομοιόμορφη θερμική καταπόνηση μέσω μη γραμμικής ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 8086 φορές
Home ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΡΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc, Dr