ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc, Dr

john doe

 

Civil Engineering, MSc
Laboratory of Structural Analysis and Design
University of Thessaly
Pedion Areos
38334 Volos
Greece
Tel. +302421074181
Fax. +302421074124
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

SPECIFIC INTEREST

Area: Engineering & Technology research

Field: Civil & structural engineering

Subfield: Civil & structural engineering

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

2003

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή.

2006

Κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: 'Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων' του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2012

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή.

 

 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

2003

Διπλωματική Εργασία: 'Ποιοτική ανάλυση της δυναμικής απόκρισης απλών διακεκριμένων συστημάτων με χρήση απεικονίσεων Poincaré',

Επιβλέπων: Σοφιανόπουλος Δ.,Καθηγητής Π.Θ.

2006

Μεταπτυχιακή Εργασία: 'Προσομοίωση της δοκιμής εξόλκευσης ινών με αγκυστροειδές άκρο από μήτρα σκυροδέματος υψηλής αντοχής',

Επιβλέπων: Μυστακίδης Ε., Καθηγητής Π.Θ.

2012

Διδακτορική Διατριβή: 'Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος για δομικές εφαρμογές',

Επιβλέπων: Μυστακίδης Ε., Καθηγητής Π.Θ.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

2007

Ανάπτυξη, πιλοτική παραγωγή και δοκιμαστική εφαρμογή νέας γενιάς σύνθετων υλικών με βάση το τσιμέντο για τη βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών.

Φορέας: ΓΓΕΤ

2006-2007

ΕΠΑΝΤΥΚ (Εθνικό Πρόγραμμα Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών).

Φορέας: T.E.E

2010

Ενίσχυση Υφιστάμενων Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος με πιλοτή μέσω μεταλλικών διατάξεων υψηλής απόσβεσης.

Φορέας: Ο.Α.Σ.Π.

2011

Μελέτη τεκμηρίωσης-Μελέτη ενίσχυσης κτιρίων σύμφωνα με το πρόγραμμα ΕΠΑΝΤΥΚ και βάσει σχεδίου Κανονισμού «ΚΑΝ.ΕΠΕ.» και συγκεκριμένα για το Καρτάλειο Εκπαιδευτήριο Ίδρυμα στο δήμο Βόλου.

Φορέας Τ.Ε.Ε.

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

1. Papers in scientific journals

 

 1. K.Georgiadi-Stefanidi, E.Mistakidis, D.Pantousa and M.Zygomalas, «Numerical modelling of the pull-out of hooked steel fibres from high-strength cementitious matrix, supplemented by experimental results», Construction and Building Materials 2010;24(12): 2489-2506.
 2. K.Georgiadi-Stefanidi, E.Mistakidis, P.Perdikaris and T.Papatheocharis, «Numerical simulation of tested reinforced concrete beams strengthened by thin fibre-reinforced cementitious matrix jackets», Earthquakes and Structures 2010;1(4): 345-370.
 3. K.Georgiadi-Stefanidi, E.Mistakidis, P.Perdikaris and T.Papatheocharis, «Numerical simulation of the nonlinear bending response of fibre-reinforced cementitious matrix beams and comparison with experimental results», Engineering Structures 2011;33(12): 3579-3589.

2. Papers in Conference proceedings

 

 1. Mistakidis E., Georgiadi-Stefanidi K. and Pantousa D., «Modeling of the Pull-out of Hooked Steel Fibres in Fibre-Reinforced   High-Strength Concrete», Computational Structures Technology Conference, Las Palmas de Gran Canaria, 2006.
 2. Georgiadi-Stefanidi K., Mistakidis E. and Perdikaris P., «Numerical Simulation of Bending Response of Reinforced Concrete and Fibre-Reinforced Concrete Beams», Computational Structures Technology Conference, Athens, 2008.
 3. Γεωργιάδη-Στεφανίδη Κ., Μυστακίδης Ε. και Περδικάρης Φ., «Καμπτική συμπεριφορά ινοπλισμένων δοκών και δοκών ενισχυμένων με ινοπλισμένο μανδύα», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Σεισμικής Τεχνολογίας, Αθήνα, 2008.
 4. Georgiadi-Stefanidi K.A., Mistakidis E.S. and Perdikaris P.C., «Thin Fibre-reinforced Concrete Jackets for Improving the Seismic Response of Reinforced Concrete Members: Experimental and Numerical Results», in F.M. Mazzolani et al. (eds) "COST Action C26: Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events", University of Malta, 2008.
 5. K.A. Georgiadi-Stefanidi and E.S. Mistakidis, «Numerical investigation of old RC frames strengthened against earthquakes by high dissipation steel link elements», in F.M. Mazzolani et al. (eds) "Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events", Balkema, 2010.
 6. A.A.Karalis, K.A.Georgiadi-Stefanidi, T.N.Salonikios, K.C.Stylianidis and E.S.Mistakidis, «Experimental and numerical study on the behaviour of high dissipation metallic devices for the strengthening of existing structures», 3rd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamic & Earthquake Engineering (COMPDYN 2011), Corfu, Greece, May 2011.
 7. K.Georgiadi-Stefanidi, E.Mistakidis, A.Kapatsina and O.Panagouli, «Numerical modeling of the pull-out of inclined hooked steel fibres from high-strength cementitious matrix», 7th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Athens, 2011.
 8. Μπάρλας Ε., Γεωργιάδη-Στεφανίδη Κ., Μυστακίδης Ε. και Στυλιανίδης Κ., «Εφαρμογή μεταλλικών συνδέσμων υψηλής απόσβεσης για την αντισεισμική ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων με pilotis», 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 2011.
 9. E.Mistakidis, K.C.Stylianidis, E.Barlas and K.Georgiadi-Stefanidi, «Seismic strengthening of R/C buildings with soft storey (pilotis) through dissipative steel links», in Proceedings of the STESSA 2012 International Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Santiago, Chile, January 2012.

 


Διαβάστηκε 5931 φορές
Home ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc, Dr