ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΤΟΥΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc, DR

john doe

Πολιτικός Μηχανικός, MSc,Dr 

Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού των Κατασκευών 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Πεδίον Άρεως 
38334 Βόλος 
Ελλάδα 
τηλ. 2421074181 
φαξ. 2421074124 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

SPECIFIC INTEREST

Area: Engineering & Technology research

Field: Civil & structural engineering

Subfield: Civil & structural engineering

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

1999-2003

 Δίπλωμα στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα   Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

2004-2006

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη του   Πολιτικού Μηχανικού: “Εφαρμοσμένη Μηχανική και   Προσομοίωση  Συστημάτων”, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

2013-2015

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη του   Μηχανολόγου Μηχανικού: “ Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού   και  Ανάλυσης στη Βιομηχανία ”, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

2009-2013

 Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστήμη του Πολιτικού   Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο   Θεσσαλίας, Βόλος 

 

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2017-2019  Marie Skłodowska-Curie Research Individual Fellowships (IF). Project “Resilient steel frame against fire and seismic hazards”. Supported by the European Union Commission Horizon 2020 program.

2010-2013  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Ηράκλειτος ΙΙ»

 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

2014

Συμπεριφορά μεταλλικών κατασκευών σε κατάσταση πυρκαγιάς μετά από σεισμικά γεγονότα”, Διδακτορική Εργασία (in English), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ. Επιβλέπων: Καθηγητής. E. Μυστακίδης

2015

Numerical simulation of oil steel tank structural behavior under fire conditions”, Master Thesis (in English), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Π.Θ. Επιβλέπων: Καθηγητής. Σ. Καραμάνος 

2006

Προσομοίωση της δοκιμής εξόλκευσης ινών με αγκιστρειδή άκρα από μήτρα σκυροδέματος υψηλής αντοχής”, Μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ. Επιβλέπων: Καθηγητής. E. Μυστακίδης  

2003

Ποιοτική ανάλυση της δυναμικής απόκρισης απλών διακεκριμένων συστημάτων με χρήση απεικονίσεων Poincaré”, Προπτυχιακή Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Π.Θ. Επιβλέπων: Καθηγητής. Δ. Σοφιανόπουλος 


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

2016

Σύνταξη διαδικασίας υπολογισμού πυραντοχής σύμμικτων πλακών κατά EN 1994-1-2; Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Μυστακίδης Εργοδότης: ELASTRON Group: Steel Services

2010-2014

Ευρωπαϊκή Ερευνητική Δράση: Cost - TU0904: Integrated Fire Engineering and Response; Συντονιστής: Καθ. F. Wald (Czech Technical University in Prague); Ομάδα Εργασίας: “Δομική Ασφάλεια”

2009-2010

Ευρωπαϊκή Ερευνητική Δράση: Cost - C26: Urban Habitat Constructions under Catastrophic Events; Συντονιστής: Καθ. F. M. Mazzolani (Univ. of Naples “Federico II”); Ομάδα Εργασίας: “Πυραντοχή

2011

 Πειραματικός Έλεγχος Αντοχής και Πιστοποίησης Βάσης Φωτοβολταϊκών Στοιχείων,Φορέας: EXEL Group, Επιστημονικός Υπεύθυνος: A. Μιχαηλίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής Α.Π.Θ. 

2006

«ΕΠΑΝΤΥΚ»: Εθνικό πρόγραμμα για την αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων κτηρίων στον ΔΗΜΟ Βόλου Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

2017

Αντισεισμικός σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών; Επικουρική διδασκαλία; Διδάσκοντες: Prof. T.L. Karavasilis and Assoc. Prof. M.M. Kashani, Unversity of Southmapton

2016-2017

Ανάλυση και σχεδιασμός κελυφωτών κατασκευών, ΠΜΣ Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2015-2016

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών έναντι πυρκαγιάς, ΠΜΣ Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2016-2017

 Μέθοδοι Προσομοίωσης Κατασκευών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2014-2015

Μηχανική των Υλικών, Πανεπιστημίο Θεσσαλίας

2010-2013

Στατική Ι, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2010-2013

Στατική ΙΙ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

  1. Pantousa D., Karavasilis T., “Numerical assessment of the fire behaviour of steel post-tensioned self-centering moment-resisting frames”, Submitted in Journal of structural engineering, Status: Under review (2018)

  2. Pantousa D., “Numerical study on thermal-buckling of thin-walled steel tanks under multiple pool-fire scenarios”, Submitted to Thin-walled structures, Status: Under revision (2018)

  3. Pantousa D., Tzaros K. and Kefaki M.A., “Thermal buckling behaviour of unstiffened and stiffened fixed-roof tanks under non-uniform heating”, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 143, pp.162-179, 2018.

  4. Pantousa D. and Mistakidis E., “Interface modelling between CFD and FEM analysis: The dual layer post-processing model”, Engineering Computations, Vol. 34 (4), pp.1166-1190, 2017.

  5. Pantousa D. and Mistakidis E., “Rotational capacity of I-section steel beams at elevated temperatures for use in fire-after-earthquake situations”, Steel and Composite Structures, Vol. 23 (1), pp. 53-66, 2017.

  6. Pantousa D. and Mistakidis E., “Fire resistance of a steel structure under different fire-after-earthquake scenarios using ductility based failure criteria”, Earthquakes and Structures; Vol. 10 (4), pp. 867-891, 2015.

  7. Pantousa D. and Mistakidis E., “Advanced Modeling of Composite Slabs with Thin-Walled Steel Sheeting Submitted to Fire”, Fire Technology, Vol. 49, (2), pp, 293–327, 2013.

  8. Georgiadi-Stefanidi Κ., Mistakidis Ε., Pantousa D. and Zygomalas M., “Numerical modelling of the pull-out of hooked steel fibres from high-strength cementitious matrix, supplemented by experimental results”, Construction and Building Materials; 24 (12), pp. 2489-2506, 2010.

 

 

 

 

 

 


Διαβάστηκε 6681 φορές
Home ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΤΟΥΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc, DR